Pápež o prevencii násilia na ženách

Svätý Otec František sa 26. novembra stretol s členmi kriminalistického oddelenia talianskeho policajného zboru. Vyzval na zjednotenie v boji proti násiliu na ženách a vytvorenie preventívnej siete v oblasti ochrany a výchovy.
VN SK 29.11.2022
Pápež o prevencii násilia na ženách

Pápež kriminalistom poďakoval za ich službu a vyzdvihol, že sa medzi nimi nachádza mnoho žien. „Toto je skvelý zdroj: ženy, ktoré pomáhajú iným ženám, ktoré im môžu lepšie porozumieť, vypočuť ich, podporiť ich.“ Snímka: profimedia.sk

Pápež apeloval na potrebu zlepšenia spravodlivosti po nahlásení násilia, ale aj na potrebu bezpečia pre ohrozené ženy. Proti násiliu vyzval bojovať vytvorením preventívnej siete.

Poukázal na dôležitosť vzdelávania a výchovy. Rovnako upozornil na úlohu masmédií a sústavné šírenie škodlivých obsahov a modelov, „ktoré živia hedonistickú a konzumistickú kultúru, kde sa modely podriaďujú kritériám úspechu, sebapresadzovania, súťaživosti, moci priťahovať iných a dominovať im“.

Pripomenul osobnosť sv. Jozefíny Bakhity, ktorá v detstve a mladosti znášala násilie. „Oslobodila sa prijatím evanjelia Božej lásky a stala sa svedkom jeho oslobodzujúcej a uzdravujúcej moci.“

Navrhuje preto ponúkať pozitívne modely, konkrétne svedectvá o moci Božej lásky v životoch obetí násilia. „Môžu pomôcť otvoriť oči pred nástrahami, pascami a nebezpečenstvami skrytými za falošnými modelmi úspechu.“

Pápež sa s členmi kriminalistického oddelenia stretol v rámci Medzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám, ktorý OSN vyhlásilo na 25. novembra.