Pápež odkázal mafiánom: obráťte sa!

Svätý Otec v sobotu 15. septembra absolvoval jednodňovú pastoračnú návštevu dvoch talianskych diecéz, Piazza Armerina a Palermo pri príležitosti 25. výročia smrti blahoslaveného kňaza Pina Puglisiho.
 
VN SK 15.09.2018
Pápež odkázal mafiánom: obráťte sa!


Prvou zastávkou pápeža bolo mesto Piazza Armerina ležiace v centrálnej časti sicílskeho ostrova.

Na Námestí Európy sa Svätý Otec prítomným poďakoval za vrelé prijatie a ubezpečil ich, že pozná rozličné problémy, ktoré ich trápia, a konkrétne ich pomenoval: nedostatočný sociálny a kultúrny rozvoj, vykorisťovanie zamestnancov a nedostatok dôstojného zamestnania pre mladých, migrácia celých rodín, úžera, alkoholizmus a ďalšie závislosti, hazardné hry, roztrhnutie rodinných väzieb.

„Ak chceme dať konkrétnosť našej viere, musíme sa naučiť rozpoznať v týchto ľudských utrpeniach rany samotného Pána,“ uviedol pápež a veriacich povzbudil hľadať silu v Božom slove.

Mafián nie je kresťan
Z Piazzy Armeriny sa potom Svätý Otec presunul na severozápadné pobrežie sicílskeho ostrova, do Palerma, kde na priestranstve Foro Italico slávil svätú omšu pri príležitosti 25. výročia smrti blahoslaveného mučeníka, kňaza Pina Puglisiho, zavraždeného mafiou.

Za prítomnosti 100-tisícového davu veriacich pápež v homílii uviedol, že sme pozvaní vybrať si medzi láskou a egoizmom, ako to urobil aj blahoslavený Pino Puglisi. Mafiánov pápež vyzval k obráteniu.

„Mafián nežije ako kresťan, pretože svojím životom preklína meno Boha-Lásky. Preto mafiánom hovorím: Zmeňte sa, bratia a sestry! Prestaňte myslieť len na seba a svoje peniaze (...). Obráťte sa k pravému Bohu Ježiša Krista, drahí bratia a sestry! Hovorím vám, mafiáni, ak to neurobíte, váš život bude stratený a bude tou najhoršou porážkou.“

Pastoračná návšteva v Palerme potom pokračovala obedom s chudobnými a migrantmi. Pápež navštívil aj kostol vo štvrti Brancaccio, kde spomínaný blahoslavený mučeník pôsobil, ako aj jeho rodný dom a súkromne si uctil pamiatku Pina Puglisiho aj na mieste jeho smrti.