Pápež odtajnil kánonické procesy v prípadoch sexuálneho zneužívania

Svätý Otec zrušil tzv. pápežské tajomstvo z kánonických procesov vyšetrujúcich sexuálne zneužitie maloletej osoby príslušníkom klerického stavu, čo znamená, že dovolil, aby príslušná dokumentácia bola sprístupnená štátnym vyšetrujúcim orgánom.
VN SK 18.12.2019
Pápež odtajnil kánonické procesy v prípadoch sexuálneho zneužívania

Kajúca pobožnosť za hriechy zneužívania klérom, ktorá sa konala vo Vatikáne vo februári 2019, keď do Ríma prišli biskupi z celého sveta. Snímka: profimedia.sk

Svätá stolica v utorok 17. decembra zverejnila dva právne dokumenty. Prvý a hlavný z dokumentov je reskript s podpisom štátneho sekretára, kardinála Pietra Parolina, ktorý dáva na vedomie, že Svätý Otec 4. decembra rozhodol o zrušení pápežského tajomstva ohľadom udaní, procesov a rozhodnutí týkajúcich sa trestných činov uvedených v prvom článku nedávneho motu proprio Vos estis lux mundi.

Ide o prípady násilia a sexuálnych aktov spáchaných pod hrozbou alebo zneužitím autority, prípady zneužitia maloletých a zraniteľných osôb, prípady pedopornografie a prípady neoznámenia či krytia páchateľov zneužívania biskupmi alebo generálnymi predstavenými rehoľných inštitútov.

Nová inštrukcia špecifikuje, že „s informáciami sa zachádza takým spôsobom, aby bola zaručená bezpečnosť, integrita a rezervovanosť“ stanovená Kódexom kánonického práva na ochranu „dobrej povesti, obrazu a súkromnej sféry“ zainteresovaných osôb.

Toto „úradné tajomstvo však,“ ako sa ďalej uvádza v inštrukcii, „nebráni vyplneniu povinností stanovených na každom mieste štátnymi zákonmi vrátane eventuálnych povinností nahlasovania, ako aj vykonania exekutívnych žiadostí civilných justičných orgánov“.

Okrem toho „nemožno uložiť záväzok mlčanlivosti ohľadom faktov tomu, kto skutok nahlasuje, kto je obeťou a kto je svedkom“.

Druhým reskriptom, rovnako s podpisom kardinála Pietra Parolina a podpísaným aj prefektom Kongregácie pre náuku viery, kardinálom Luisom Ladariom Ferrerom, sa oznamujú úpravy troch článkov v motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (z r. 2001, novelizovaného v r. 2010).

Ustanovuje sa, že medzi veľmi závažné trestné činy vyhradené súdu Kongregácie pre náuku viery sa radia „získavanie, prechovávanie alebo šírenie, za účelom zmyselnosti, pornografických obrázkov maloletých pod 18 rokov zo strany klerika, akýmkoľvek spôsobom a akýmkoľvek prostriedkom“. Až doposiaľ bola hranica stanovená na 14 rokov.

Napokon ďalším článkom sa dovoľuje, aby v prípadoch týkajúcich sa týchto veľmi závažných deliktov mohli plniť úlohu advokáta a prokurátora aj laici s doktorátom z kánonického práva, a nie už iba kňazi.