Pápež oznámil tému stretnutia mládeže v Lisabone

Svätý Otec ohlásil v sobotu 22. júna tému najbližších Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v roku 2022 v Lisabone.
VN SK 25.06.2019
Pápež oznámil tému stretnutia mládeže v Lisabone

Tému pápež František oznámil pri osobitnej audiencii pre účastníkov Medzinárodného fóra mladých, ktoré sa uskutočnilo v mestečku Sassone di Ciampino pri Ríme. Sú ňou slová z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39).

Témy prípravných ročníkov
Okrem hlavnej témy SDM v Lisabone pápež oznámil aj témy dvoch prípravných ročníkov. V roku 2020 budú mladí uvažovať nad Ježišovou výzvou: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14).

V roku 2021 to bude téma: Vstaň; ustanovujem ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16).

Celkovo 246 zástupcov mladých zo 109 krajín sveta na fóre s témou Mladí v akcii v synodálnej Cirkvi diskutovalo o tom, ako môžu realizovať výsledky minuloročnej synody biskupov o mladých v miestnych komunitách.

Pápež František na stretnutí s nimi zdôraznil, že mladí majú byť protagonistami v uplatňovaní výsledkov synody. V príhovore sa viackrát odvolával na evanjeliový príbeh o emauzských učeníkoch, ktorý synoda biskupov uznala za paradigmatický text pre misiu Cirkvi vo vzťahu k mladým.

„Ako emauzskí učeníci sme povolaní prinášať Kristovo svetlo do tmy sveta. Vy, drahí mladí, ste povolaní byť svetlom v noci mnohých vašich vrstovníkov, ktorí ešte nepoznajú radosť z nového života v Ježišovi.“

Potreba spoločenstva
Svätý Otec mladým zdôraznil potrebu spoločenstva. „Radosť je autentická, keď sa o ňu delíme s druhými. Ježiša stretávame predovšetkým v spoločenstve a na cestách sveta. Čím viac ho nesieme druhým, tým viac ho cítime prítomného v našich životoch.

Oheň, ktorý podobne ako u emauzských učeníkov Ježiš zapálil v našich srdciach, musíme živiť a šíriť ďalej, ináč uhasne,“ zdôraznil pápež mladým.
Slovensko malo na fóre troch zástupcov - Elenu Karasovú, Ivana Petra a Viktóriu Žolnovú.