Pápež píše chudobným

Vo Vatikáne vo štvrtok 14. júna predstavili posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chudobných pod titulom Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
14.06.2018
Pápež píše chudobným

Vo Vatikáne vo štvrtok 14. júna predstavili posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chudobných pod titulom Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Text posolstva Svätého Otca na 2. svetový deň chudobných predstavil v tlačovom stredisku Svätej stolice predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella.

Pápež František text podpísal symbolicky 13. júna, v deň spomienky na sv. Antona Paduánskeho, patróna chudobných. Upriamuje v ňom pozornosť na tri slovesá: „volať“, „odpovedať“ a „oslobodiť“. Venuje sa aj otázke postoja, aký by mali zaujať kresťania voči chudobným. Od kresťanov žiada, aby pochopili rozdiel medzi našim a svetským spôsobom života, ktorý oslavuje, nasleduje a napodobňuje tých, ktorí majú moc a bohatstvo, zatiaľ čo vylučuje chudobných a pokladá ich za odpad a za hanbu.

Svetový deň chudobných Svätý Otec ustanovil na záver Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva a za deň jeho slávenia určil 33. nedeľu v Cezročnom období. Tento rok to bude 18. novembra.