Pápež poďakoval Švajčiarskej garde

„Svätá stolica s vami počíta!“ Aj týmito slovami sa Svätý Otec prihovoril Švajčiarskej garde. Prijal ju pri príležitosti slávnostnej prísahy nových členov, ktorá sa tradične koná 6. mája na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne.
VN SK 10.05.2022
Pápež poďakoval Švajčiarskej garde

Pápež František pozdravil členov Švajčiarskej gardy aj ich rodiny. Snímka: profimedia.sk

Až 36 nových gardistov pápežskej osobnej stráže zložilo prísahu pod vlajkou Švajčiarskej gardy a  za prítomnosti zástupcu vatikánskeho Štátneho sekretariátu Edgara Peñu Parru. Členovia gardy sľúbili, že budú v prípade potreby chrániť a brániť pápeža, a to aj s nasadením vlastného života.

Svätý Otec František ich na audiencii povzbudil slovami: „Pobyt v Ríme by mal byť hodnotný na to, aby ste rástli ako kresťania. Mám na mysli duchovný život, ktorý nám umožňuje objaviť Boží plán pre každého z nás. Zároveň vás vyzývam, aby ste pestovali vzájomné vzťahy tak pri plnení úloh, ktoré vám boli zverené, ako aj vo voľnom čase, aby boli v štýle bratov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu.“

Pápež tiež garde poďakoval za „každodennú dochvíľnu a cennú spoluprácu“, ktorej je priamym svedkom: „Svätá stolica s  vami počíta! Vatikán je hrdý na vašu prítomnosť na jeho území!“

V príhovore pripomenul aj mladého gardistu, ktorý v tomto roku zomrel v dôsledku nehody: „Teraz by som sa chcel na chvíľu zastaviť a vyjadriť bolesť a smútok. A chcel by som, aby tu bol prítomný váš kolega Silvan Wolf. Žiaľ, zomrel, dobrý chlapec, veselý, radostný. Nehoda nám ho vzala. V tichosti si spomeňme na Silvana a pomodlime sa za neho.“

Na záver Svätý Otec zveril švajčiarskych gardistov, ich rodiny a  priateľov do príhovoru Božej Matky, sv. Martina a sv. Šebastiána ako patrónov vojakov a  tiež do príhovoru patróna Švajčiarskej konfederácie sv. Mikuláša z Flüe.

Slávnosť Švajčiarskej gardy sa začala už v predvečer prísahy 5. mája vešperami, ktorým v  kostole Kolégia Teutonico predsedal einsiedelnský opát Urban Federer, OSB, a následnou pietnou spomienkou na zomrelých gardistov.

Svoj veľký deň v piatok 6. mája začali príslušníci Švajčiarskej gardy svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval kardinál Mauro Gambetti. Na poludnie ich prijal v Klementínskej sále pápež František.