Pápež poďakoval za bratské prijatie

Po modlitbe Anjel Pána na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra) sa pápež v príhovore vrátil k svojej apoštolskej ceste na Cyprus a do Grécka, ktorá sa skončila 6. decembra.
vn en 14.12.2021
Pápež poďakoval za bratské prijatie

Snímka: profimedia.sk

Pápež František poďakoval Bohu za svoju nedávnu púť na Cyprus a do Grécka a vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí ho na nej sprevádzali modlitbou, a miestnym obyvateľom vrátane občianskych a cirkevných autorít za náklonnosť a láskavosť, s akou ho prijali.

V príhovore, ktorý Svätý Otec predniesol 8. decembra z okna Apoštolského paláca vo Vatikáne pred pútnikmi zhromaždenými na Námestí sv. Petra, na záver modlitby Anjel Pána označil Cyprus za „perlu Stredozemného mora, perlu vzácnej krásy, ktorá však nesie rany ostnatého drôtu, bolesť múru, ktorý ju rozdeľuje“.

Pápež zdôraznil, že sa na Cypre cítil ako súčasť rodiny, pričom osobitne vyzdvihol stretnutie s cyperským pravoslávnym prímasom Chryzostomosom II. Svätý Otec František podčiarkol, že všetci kresťania sú deťmi Kristovej Cirkvi, a vyjadril nádej, že Cyprus bude opäť „laboratóriom bratstva“, kde môžu byť prijatí všetci, ale najmä chudobní, odvrhnutí a migranti.

Pápež František tiež s vďačnosťou pripomenul „bratské prijatie“, ktorého sa mu dostalo v Grécku. „V Aténach som sa cítil ponorený do veľkosti dejín, do pamäti Európy: humanizmu, demokracie, múdrosti, viery.“

Poukázal aj na svoj zážitok „mystiky celku“, keď sa stretol s katolíckymi biskupmi a členmi katolíckej komunity – najmä počas nedeľnej svätej omše. Hlava Katolíckej cirkvi tiež pripomenula „dar objatia“ pravoslávneho gréckeho prímasa Hieronyma pri vzájomných návštevách počas cesty.

„Toto bratstvo si vážim a mám vo svojom srdci,“ povedal pápež a zároveň zveril „svätej Božej Matke mnohé semená stretnutia a nádeje, ktoré Pán rozsypal na tejto púti“. Pápež František požiadal o pokračovanie modlitieb, „aby naďalej klíčili a prekvitali v dôvere“.