Pápež podpísal svoju tretiu encykliku

V predvečer sviatku sv. Františka v sobotu 3. októbra navštívil pápež František hrob assiského svätca, aby na tomto symbolickom mieste podpísal svoju novú encykliku Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve, ktorá bola zverejnená v nedeľu 4. októbra.
VN SK 06.10.2020
Pápež podpísal svoju tretiu encykliku

Svätý Otec sa 3. októbra v Assissi poďakoval svojim spolupracovníkom za preklad novej encykliky do iných jazykov. Na snímke sú zľava: Paolo Braida, pápež František, Juan Antonio Cruz a Antonio Ferreira. Snímka: profimedia.sk

Do Svätyne sv. Františka, ktorá je v duchovnej správe minoritov, Svätý Otec prišiel po tretej popoludní. Na oltári v krypte Baziliky sv. Františka slávil svätú omšu nad hrobom svätca, za prítomnosti dvoch desiatok členov Rehole minoritov (konventuálnych františkánov), ktorí slávnosť sprevádzali svojimi spevmi.

Spolu s miestnym biskupom Domenicom Sorrentinom a kardinálom Agostinom Vallinim, ktorý je pápežským legátom pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej v Assisi, sa na svätej omši zúčastnilo aj niekoľko rehoľných sestier.

Samotná svätá omša bola výnimočne bez homílie a Svätý Otec dal veriacim možnosť v tichu rozjímať nad Matúšovým evanjeliom.

Svoju v poradí tretiu encykliku Fratelli tutti s podnadpisom O bratstve a sociálnom priateľstve, podpísal Svätý Otec po záverečnom požehnaní v niekoľkých exemplároch priamo na oltári nad hrobom sv. Františka.

Pri tejto príležitosti sa pápež František poďakoval svojim spolupracovníkom za preklad textu zo španielskeho originálu do iných jazykov. Trojica z nich ho sprevádzala na ceste do Assisi.

Vzhľadom na zdravotnú situáciu bola pápežova návšteva v Assisi jednoduchá a bez účasti verejnosti. Svätú omšu prenášali vatikánske médiá.

Počas svojej v poradí štvrtej cesty do mesta sv. Františka sa pápež stretol s miestnou komunitou minoritov aj s rehoľnými sestrami. Ešte cestou do Assisi sa totiž zastavil v kláštore klarisiek v neďalekom mestečku Spello. Klarisky navštívil aj v samotnom Assisi, keď ich prišiel krátko pozdraviť do ich hlavného Kláštora sv. Kláry pred slávením svätej omše v Bazilike sv. Františka.

Text encykliky Fratelli tutti uverejnil denník L´Osservatore Romano, ktorý vydaním zo 4. októbra obnovil svoje vydávanie v tlačenej podobe po vyše polročnom obmedzení.