Pápež povolil púte do Medžugoria

Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája to spoločne oznámili počas svätej omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser. Doteraz bolo možné púte organizovať len súkromným spôsobom.
VN SK 13.05.2019
Pápež povolil púte do Medžugoria

Socha Panny Márie v Medžugorí. Snímka: ingimage.com

Na otázky novinárov o novom rozhodnutí hovorca Svätej stolice Alessandro Gisotti uviedol, že ide o rozhodnutie Svätého Otca.

„Treba sa pritom vždy postarať, aby sa vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali ako potvrdenie známych udalostí, ktoré si ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi.“

Ide o novú situáciu z pastoračného hľadiska, keďže v predchádzajúcich desaťročiach bolo možné putovať do Medžugoria len súkromným spôsobom. Nejde však o novú situáciu v zmysle doktrinálneho vyjadrenia Cirkvi.

Ani samotné menovanie vizitátora a rovnako ani dnešné oznámenie sa netýkajú vieroučnej otázky ohľadom toho, čo sa udialo v Medžugorí počnúc rokom 1981. Ide tu o fenomén, ktorý sa ešte stále neuzavrel.

Ako stručne sumarizuje Massimiliano Menichetti z Vatican News, zo šiestich vizionárov, ktorí boli v danej dobe deťmi alebo v dospievajúcom veku, traja uisťujú, že majú ešte i dnes denné zjavenie „Kráľovnej pokoja“, vždy o rovnakej hodine popoludní a na akomkoľvek mieste, kde sa nachádzajú.

Sú to Vicka, ktorá býva v Medžugorí, Marija, ktorá žije v talianskej Monze, a Ivan, ktorý žije v USA, ale často sa vracia do vlasti.

Štvrtá vizionárka Mirjana hovorí, že dostáva zjavenia každý mesiac, vždy v druhý deň, zatiaľ čo u zvyšných dvoch z niekdajších medžugorských detí sa to deje raz za rok.