Pápež požehnal misijné kríže pre rodiny

„Vždy kráčajte vpred s biskupom,“ povedal Svätý Otec na audiencii v Aule Pavla VI., počas ktorej požehnal misijné kríže pre 430 rodín.

TK KBS 05.07.2022
Pápež požehnal misijné kríže pre rodiny

Pri požehnaní krížov pápež František pripomenul rodinám misijné svedectvo prvotnej Cirkvi. Snímka: profimedia.sk

Na stretnutie s pápežom prišlo 27. júna približne tritisíc členov Neokatechumenátnej cesty. V mene všetkých pozdravil Svätého Otca Kiko Argüello, ktorý oznámil, že v Madridskej diecéze otvoria kauzu blahorečenia Carmen Hernándezovej, spoluiniciátorky Neokatechumenátnej cesty, ktorá zomrela v júli 2016.

Pápež František v príhovore vysvetlil zmysel misijného poslania. „Ježiš nás vyzýva, aby sme išli, vydávali svedectvo a hlásali evanjelium. Vo viere sú si všetci rovní, ale všetci v modalite vlastnej kultúry... Mnoho kultúr, ale to isté evanjelium. Mnoho národov, ten istý Ježiš Kristus. Mnoho ľudí dobrej vôle, ten istý Duch.

A k tomuto sme povolaní: napredovať s mocou Ducha a prinášať evanjelium v srdci a v rukách.“ Misionársky duch, čiže dať sa vyslať, je inšpiráciou pre všetkých.

„Prosím vás o poddajnosť voči Duchu, ktorý vás posiela, o poddajnosť a poslušnosť voči Ježišovi Kristovi v jeho Cirkvi. Všetko v Cirkvi, nič mimo nej. Toto je spiritualita, ktorá nás musí vždy sprevádzať: hlásať Ježiša Krista mocou Ducha vnútri Cirkvi a spolu s Cirkvou. A ten, kto je hlavou, je biskup. Vždy kráčajte vpred s biskupom,“ pripomenul prítomným Svätý Otec.