Pápež požehnal ružence pre Sýriu

Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“.
VN SK 16.08.2019
Pápež požehnal ružence pre Sýriu

Svätý Otec František a medzinárodný výkonný riaditeľ ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi Thomas Heine-Geldern. Snímka: profimedia.sk

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Pri tej príležitosti požehnal 6 000 ružencov, ktoré pápežská nadácia odovzdá sýrskym kresťanom.

Spolu s prítomnými sa modlil zvlášť za rodiny, ktoré v dôsledku vojny stratili niektorého člena.

„Teraz vás prosím, aby ste sprevádzali modlitbou tento úkon: požehnám veľký počet ružencov, určených pre sýrskych bratov a sestry. Z iniciatívy asociácie Pomoc trpiacej Cirkvi bolo zhotovených okolo šesťtisíc ružencov, vyrobili ich sestry karmelitánky v Betleheme.

Dnes, na tento veľký sviatok Panny Márie ich požehnám, a potom budú rozdelené katolíckym komunitám v Sýrii ako znak mojej blízkosti, osobitne pre rodiny, ktoré niekoho stratili z dôvodu vojny. Modlitba konaná s vierou je mocná! Naďalej sa modlime ruženec za pokoj na Blízkom východe a na celom svete.“

V okne pápežskej pracovne stál po boku Svätého Otca medzinárodný výkonný riaditeľ ACN Thomas Heine-Geldern. Ako pápežská nadácia informovala, 6 000 ružencov požehnaných Svätým Otcom bude rozdaných 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sýrskym kresťanom akejkoľvek denominácie, ktorých rodinní príslušníci boli unesení alebo zabití počas vojny.

Ide o súčasť modlitbovej kampane „Uteš môj ľud“, šírenej zo strany pápežskej nadácie spolu s katolíckymi a pravoslávnymi cirkvami Sýrie. Spolu s ružencami rodiny dostanú aj Biblie v arabskom jazyku darované nadáciou Pomoc trpiacej Cirkvi a kríže z olivového dreva zo Svätej zeme darované Pravoslávnou cirkvou.

Počas vojnového konfliktu okolo 2 000 kresťanských rodín prišlo o niekoho z najbližších. Únosy člena rodiny postihli 800 kresťanských rodín.