Pápež predĺžil Loretánsky jubilejný rok do decembra 2021

Loretánsky jubilejný rok, vyhlásený pri príležitosti 100. výročia ustanovenia Panny Márie Loretánskej za patrónku letectva, sa predlžuje do decembra 2021. Apoštolským dekrétom to oznámil Fabio Dal Cin, pápežský delegát mariánskej pútnickej svätyne v Lorete.
VN SK 19.08.2020
Pápež predĺžil Loretánsky jubilejný rok do decembra 2021

Loretánsky jubilejný rok sa začal v decembri 2019 otvorením svätej brány v bazilike v Lorete. Veriaci však pre pandémiu koronavírusu nemohli prichádzať na púť. Teraz však majú možnosť získať jubilejné odpustky nielen pútnici do Loreta, ale aj všetci zamestnanci civilného a vojenského letectva. Loretánsky jubilejný rok sa totiž vzťahuje aj na všetky letecké kaplnky a vojenské letecké základne.

V centrálnej kaplnke svätyne, ktorá znázorňuje nazaretský domček, sa veriaci pred milostivou sochou Čiernej Madony denne modlia posvätný ruženec. Táto modlitba sa prostredníctvom internetu a iných médií prenáša online do celého sveta.

Svätý Otec František navštívil Loreto v marci 2019, kde aj podpísal apoštolskú exhortáciu Christus vivit. Okrem toho zaradil ľubovoľnú spomienku Panny Márie Loretánskej do liturgického kalendára na 10. decembra a do Loretánskych litánií vložil tri nové invokácie – Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov.

„V tomto čase náročnom pre ľudstvo nám svätá matka Cirkev dáva ďalších dvanásť mesiacov na to, aby sme svoj život nanovo naštartovali v Kristovi a nechali sa sprevádzať Pannou Máriou, ktorá je pre všetkých znamením útechy a bezpečnej nádeje,“ uviedol pápežský delegát Fabio Dal Cin.