Pápež privítal zamestnancov vatikánskych médií

Srdečným stiskom ruky poďakoval Svätý Otec František každému z takmer piatich stoviek pracovníkov vatikánskeho komunikačného a mediálneho sektora. Pri stretnutí s nimi v pondelok 23. septembra zdôraznil, že iniciatívu v komunikácii má samotný Boh a služba komunikátora spočíva vo vydávaní svedectva.
VN SK 25.09.2019
Pápež privítal zamestnancov vatikánskych médií

Trojčlenný tím Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News na Nádvorí sv. Damasa vo Vatikáne po osobitnej audiencii, zľava: Jozef Bartkovjak SJ, Zuzana Klimanová, Miroslava Holubíková. Snímka: Jozef Bartkovjak SJ

V Kráľovskej sále Apoštolského paláca pozdravil Svätého Otca v mene všetkých prítomných prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini. Audiencia pre všetkých zamestnancov a funkcionárov Dikastéria pre komunikáciu sa konala vôbec po prvý raz od začiatku pontifikátu pápeža Františka.

Svätý Otec prišiel na stretnutie s 15-minútovým predstihom. Text svojho pripraveného príhovoru pápež František odovzdal na papieri a prítomným sa prihovoril spontánnymi slovami.

Komunikácia nie je kancelárska práca
„Ďakujem za vašu prácu; ďakujem za toto početné dikastérium. Nie je to kancelárska práca. Komunikovať je doslova naberať z Božieho bytia. Treba si zachovať životný postoj, v ktorom nemôžeme ostať sami. Musíme komunikovať to, o čom si myslíme, že je pravdivé, správne, dobré a krásne. Musíme komunikovať. A vy ste zruční odborníci v komunikácii.

Na toto nesmieme zabúdať. Komunikuje sa dušou a telom, komunikuje sa mysľou, srdcom, rukami, komunikuje sa všetkým. Skutočný komunikátor dáva všetko, dáva celého seba – ako hovoríme v mojej krajine: ,vloží celé mäso na oheň’, celé, neušetrí pre seba. A je pravda, že tou najväčšou komunikáciou je láska.“

Komunikovať príťažlivo
Svätý Otec v spontánnom príhovore pokračoval a uvažoval nad otázkou: Aká má byť komunikácia? Zdôraznil, že vatikánska komunikácia by nemala byť ako reklama, tak ako to robia firmy, ktoré sa snažia získať čo najviac zákazníkov. „Nesmiete robiť prozelytizmus. Nie je kresťanské robiť prozelytizmus.

Benedikt XVI. to povedal veľmi jasne: ,Cirkev nerastie cez prozelytizmus, ale cez príťažlivosť’, teda vďaka svedectvu. A naša komunikácia musí byť svedectvom.“

Pápež František ďalej upozornil vatikánskych novinárov, že ak by mali komunikovať pravdu bez toho, aby ju aj osobne žili, tak je lepšie zastaviť sa a nerobiť to. „Kresťania, to znamená svedkovia, mučeníci. A toto je mučenícky rozmer nášho povolania - byť svedkami. Toto je prvá vec, ktorú vám chcem povedať.“

Pokušenie rezignovať pred svetom
Svätý Otec vystríhal zamestnancov vatikánskych médií pred rezignáciou pred svetom. „Mnohí uvažujú: Musíme sa trochu uzatvoriť, byť malou ,cirkvičkou’, ale autentickou - toto slovné spojenie vo mne vyvoláva alergiu.

Toto je stiahnutie sa do seba samých s pokušením rezignácie. Ďalší hovoria: Je nás málo. Slovo málo tu nie je v zmysle brániť sa, lebo nás je málo a nepriateľ je väčší. Je nás málo, ako stačí málo kvásku; ako stačí málo soli.

Toto je kresťanské povolanie! Netreba sa hanbiť, že je nás málo a netreba si myslieť: ,Cirkev budúcnosti bude Cirkvou vyvolených.’ Upadli by sme opäť do herézy esénov. Lebo inak sa kresťanská autentickosť stratí.

Sme Cirkvou nemnohých, ale sme ako kvások. Ježiš to povedal. Sme ako soľ. Rezignácia v kultúrnej sfére prichádza od zlého ducha; neprichádza od Boha. To nie je kresťanský duch, lamentovať v rezignácii.“

Na záver audiencie dal Svätý Otec príležitosť všetkým pracovníkom vatikánskych médií osobne ho pozdraviť stiskom ruky. V dlhom rade nechýbal ani trojčlenný tím Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News.