Pápež sa stretol s rómskymi futbalistami

„Šport je miestom stretávania a rovnosti a môže budovať spoločenstvo prostredníctvom priateľských mostov“ - tieto slová adresoval pápež František členom futbalového mužstva Svetovej rómskej organizácie (World Rom Organization), ktorých prijal v sobotu 20. novembra na osobitnej audiencii. V príhovore Svätý Otec spomenul aj svoju nedávnu návštevu košického Luníka IX.

VN SK 22.11.2021
Pápež sa stretol s rómskymi futbalistami

Snímka: profimedia.sk

Spomínané rómske mužstvo hralo v nedeľu 21. novembra  priateľský futbalový zápas s tzv. Pápežovým mužstvom – Fratelli tutti (Squadra del Papa – Fratelli tutti).

Podujatie, ktoré bolo iniciatívou na podporu začleňovania a boja proti rasizmu a diskriminácii menšín, organizovala Pápežská rada pre kultúru. Zápas sa hral v mestečku Formello neďaleko Ríma, na ihrisku futbalového tímu Lazio.

Výťažok zo stretnutia poputuje na podporu športového programu Rímskej diecézy zameraného na integráciu Rómov a krehkých osôb s názvom Odkopnime vyraďovanie (Un calcio all’esclusione).

Za Vatikán na futbalový trávnik vybehli niekoľkí členovia Švajčiarskej gardy, kňazi i laici pracujúci vo Vatikáne, ale aj traja utečenci a mladý športovec s Downovým syndrómom.

„Prijal som s radosťou návrh, aby sa hral tento zápas,“ povedal rómskym futbalistom Svätý Otec a vatikánsky futbalový tím predstavil nasledovne: „Tím, s ktorým – a nie ,protiʽ ktorému - budete zajtra hrať, predstavuje štýl športovej vášne prežívanej so solidaritou a nezištnosťou, v amatérskom a inkluzívnom duchu.“

Svätý Otec spomenul i svoju návštevu rómskej komunity na Slovensku: „Štrnásteho septembra som v Košiciach na Slovensku navštívil komunitu Rómov. Vyzval som ich, aby prešli od predsudkov k dialógu, od uzatvárania sa k integrácii.

Po vypočutí svedectiev niektorých členov komunity – príbehov o bolesti, oslobodení a nádeji - som všetkým pripomenul, že ,byť Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená cítiť sa vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímuʽ.

Použil som práve tieto výrazy, prevzaté z futbalového slovníka, ktoré veľmi dobre harmonizujú so zmyslom vášho zápasu.“

Svetová rómska organizácia (World Rom Organization) má hlavné sídlo v chorvátskom Záhrebe. Deti a mladých ľudí zapája do programu na prevenciu všetkých foriem marginalizácie, s osobitným dôrazom na menšiny a osoby so zdravotným postihnutím.

V roku 2017 Nadácia UEFA zameraná na deti (UEFA Foundation for Children) ocenila a podporila tento vzdelávací systém.

Na záver Svätý Otec rómskym športovcom zaželal dobrú hru a povzbudil ich slovami: „Nezáleží na tom, kto dá viac gólov, pretože rozhodujúci gól dáte spoločne; gól, ktorý dá zvíťaziť nádeji a odkopne vyraďovanie.“