Pápež svätorečil Matku Antulu

Pápež František v nedeľu 11. februára pri svätej omši v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne kanonizoval prvú argentínsku sväticu Máriu Antóniu od svätého Jozefa, v pápežovej vlasti známu ako Mama Antula.
cirkev .cz 13.02.2024
Pápež svätorečil Matku Antulu

Svätý Otec vyzdvihol pozornosť Matky Antuly voči chudobným a tiež jej heslo, ktorým sa riadila, „robiť všetko na väčšiu Božiu slávu a spásu duší“. Snímka: profimedia.sk

Matka Antula (1730 – 1799) bola zasvätená laická žena, ktorá propagovala ignaciánsku spiritualitu a založila v Buenos Aires dom duchovných cvičení v čase všeobecného nepriateľstva voči jezuitskému rádu. „Keď boli jezuiti z Južnej Ameriky vyhnaní, Duch Svätý v nej zapálil misijný plameň založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť a na vytrvalosti,“ povedal Svätý Otec.

Argentínsku sväticu vyzdvihol ako vzor apoštolského zanietenia a odvahy, pretože sa vydávala pešo tisícky kilometrov cez púšte a nebezpečné územia, aby priviedla ľudí k Bohu. Hovoril aj o tom, že je dôležité neodstrkovať chudobných a slabých, ale priblížiť sa k nim, ako to urobil Ježiš s malomocným, ktorého stretol. Matku Antulu ocenil aj ako príklad milosrdenstva za jej starostlivosť o tých, ktorých spoločnosť zavrhuje.

Pápež František, bývalý arcibiskup Buenos Aires, už skôr uviedol, že chce Argentínu navštíviť v druhej polovici tohto roka. Vo svojej vlasti nebol už od roku 2013, keď sa stal pápežom. S novým argentínskym prezidentom sa prvýkrát stretol pri kanonizácii Matky Antuly. Toto stretnutie vníma ako príležitosť na začatie dialógu a naznačil, že sa ho nedotkli urážky, ktoré na jeho adresu Milei pred svojím zvolením povedal: „Slová počas volebnej kampane prichádzajú a odchádzajú.“

Milei, ktorý bol vychovaný ako katolík, v poslednej dobe prijal niektoré aspekty judaizmu a dokonca naznačil možnosť konverzie. Po decembrovom nástupe do funkcie prezidenta Milei v liste z 8. januára oficiálne pozval pápeža Františka na návštevu Argentíny