Pápež upozornil na nevinné obete

Svätý Otec počas generálnej audiencie 6. apríla v Aule Pavla VI. vo Vatikáne s ukrajinskou vlajkou v rukách opäť upozornil na tragédiu u našich východných susedov.
VN SK 11.04.2022
Pápež upozornil na nevinné obete

František držal v ruke vlajku, ktorú mu deň predtým priniesli z Buče. Snímka: profimedia.sk

„Najnovšie správy o  vojne na Ukrajine namiesto toho, aby prinášali úľavu a nádej, svedčia o nových zverstvách, akým je masaker v Buči. Svedčia o čoraz strašnejších krutostiach páchaných aj na bezbranných civilistoch, ženách a deťoch. Sú to obete, ktorých nevinná krv volá do neba a prosí: ukončite túto vojnu!

Nech zmĺknu zbrane! Nech sa prestane rozsievať smrť a ničenie!“ Vzápätí vyzval pápež prítomných na tichú modlitbu za pokoj. Po chvíli vstal z kresla a vzal do rúk ukrajinskú zástavu, ktorú mu deň predtým priniesli z Buče. Zavolal k sebe ukrajinské deti prítomné v aule.

„Pozdravme ich a modlime sa spoločne s nimi,“ povedal. Prv než zástavu pustil z rúk, pobozkal ju.

Obklopený deťmi, z ktorých najmenšie boli v náručí matiek, sa obrátil na prítomných v sále: „Tieto deti museli utiecť do cudzej krajiny – to je jeden z plodov vojny. Nezabúdajme na tieto deti a nezabúdajme na ukrajinský ľud. Je ťažké byť vyhnaný z vlastnej krajiny pre vojnu.“

Pápež následne deťom rozdal veľké čokoládové darčeky vo farbách blížiacej sa Veľkej noci.