Pápež urobil zmeny v kardinálskom zbore

Svätý Otec František tesne pred Vianocami 2019 prijal žiadosť 92-ročného kardinála Angela Sodana o uvoľnenie z funkcie dekana kardinálskeho zboru, v ktorej pôsobil od roku 2005. Zároveň pápež určil pre túto pozíciu nové pravidlá - obmedzí sa na päťročné obdobie s možnosťou obnoviteľnosti mandátu.
VN SK 02.01.2020
Pápež urobil zmeny v kardinálskom zbore

Kardinál Angelo Sodano s pápežom Františkom. Snímka: profimedia.sk

Post dekana kardinálskeho zboru je v tejto chvíli neobsadený. Demisiu doterajšieho dekana kardinálskeho zboru Angela Sodana predloženú z dôvodu pokročilého veku pápež s porozumením prijal. František zároveň vydal novú smernicu vo forme motu proprio o úrade dekana kardinálskeho zboru.

Obsadenie funkcie, ktoré doteraz nebolo časovo vymedzené, bude mať päťročné trvanie. Rozhodnutie Svätého Otca bolo zverejnené po jeho tradičnom predvianočnom stretnutí s rímskou kúriou.

Svätý Otec v motu proprio z 21. decembra 2019 píše, že s ohľadom na skutočnosť, že na kardinálovi vo funkcii dekana spočíva čoraz väčšie množstvo úloh, považuje za vhodné, „aby odteraz kardinál dekan, ktorý bude naďalej volený členmi rádu biskupov podľa smerníc stanovených kánonom 352 § 2 Kódexu kánonického práva, zotrval v úrade po dobu päť rokov, ktoré môžu byť prípadne obnoviteľné; a po ukončení svojej služby bude môcť získať titul emeritného dekana kardinálskeho zboru“.

Pápež František v novom motu proprio sa srdečne poďakoval Angelovi Sodanovi za jeho službu kardinálskemu kolégiu v takmer 15-ročnom období svojho mandátu.

Kardinál dekan predsedá kardinálskemu zboru ako primus inter pares - prvý medzi rovnými. K jeho úlohám patrí aj zvolanie konkláve v prípade uprázdnenia Petrovho stolca. Ak kardinál dekan ešte nedovŕšil 80 rokov, čiže patrí medzi voličov, potom pri konkláve aj predsedá.