Pápež vlial pútnikom do sŕdc radosť

„Ďakujeme vám za vašu ochotu i námahu, ktorú ste podstúpili cestovaním k nám, i za vaše dnešné láskavé prijatie slovenských pútnikov,“ povedal v príhovore arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Miroslava Gromanová 03.05.2022
Pápež vlial pútnikom do sŕdc radosť

Slovenskí pútnici sa v Bazilike sv. Petra zúčastnili na slávení Eucharistie. Snímka: Peter Dobrovský

Niekoľko tisíc slovenských pútnikov, ktorí cez uplynulý víkend zaplnili ulice Ríma, si v srdciach odnieslo domov nezabudnuteľný zážitok. Stretnutie s pápežom bolo dojímavým obrazom a emócie svojim rodákom prejavil aj kardinál Jozef Tomko, ktorý sa im v sobotu 30. apríla prihovoril.

„Buďte všetci vítaní v tom našom Ríme. Reprezentujete celú našu vlasť spolu so štátnymi i cirkevnými predstaviteľmi. Vďaka vám všetkým,“ povedal a hneď nato zaznel Aulou Pavla VI. obrovský potlesk.

ZA VAŠU VERNOSŤ

Ten najväčší a najemotívnejší moment ďakovnej púte nastal, keď dverami auly napriek problémom s kolenom prešiel pápež František. „Vitajte,“ pozdravil pútnikov v slovenčine.

„Dnes ste sa prišli v hojnom počte poďakovať, ale uvedomil som si, že slovenskí pútnici radi prichádzajú do Ríma, vidím to na generálnych audienciách. Váš ľud je veľmi spätý so stolcom svätých Petra a Pavla.“

Svätý Otec vrátil pútnikom ich poďakovanie takto: „Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi, prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie.“

DUCHOVNÉ KĽÚČE

Audiencia u Svätého Otca odštartovala príval silných dojmov a pocitov. Tie si pútnici preniesli aj do Baziliky sv. Petra, kam sa presunuli na spoločnú svätú omšu s biskupmi, celebroval ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

„Prosme v tento deň Pána, aby sme si ako duchovné ovocie našej púte do Ríma znova uvedomili duchovné kľúče, ktoré potrebujeme, aby sme jedného dňa všetci našli dvere otvorené u nášho Otca v nebi,“ povedal v homílii bratislavský arcibiskup.

Liturgiu hudobne sprevádzal katedrálny Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach a Chorus Salvatoris z jezuitského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

KRÁČAJÚCA CIRKEV

Program ďakovnej púte pokračoval v nedeľu 1. mája rannou svätou omšou, ktorú opäť slúžil arcibiskup Zvolenský.

Homíliu však predniesol vladyka Peter Rusnák: „Každý z nás si má odniesť oheň Ducha Svätého, aby sme sa mohli vyhlásiť za svedkov Ježiša Krista. Ak človek nie je naplnený Ježišovou láskou, nepracuje s Duchom Svätým,“ vyjadril v homílii bratislavský eparcha.

Atmosféra púte pôsobila nielen na laikov, ale aj na kňazov a biskupov. „Môžem sa pripojiť k zástupu pútnikov zo Slovenska, ktorí budú odtiaľto odchádzať s pocitmi veľkej radosti a entuziazmu,“ povedal pre Katolícke noviny nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.

„Cirkev nemá zastať na ceste, ale má stále kráčať. Ako Kristus sprevádza Cirkev, tak aj Cirkev by mala sprevádzať tento svet, pomáhať mu do Božieho kráľovstva,“ dodal.

CELÝ SVET JE BOŽÍ

Vyvrcholením podmanivého víkendového pobytu Slovákov v Ríme bola spoločná modlitba vladyku Cyrila Vasiľa a vladyku Petra Rusnáka v Bazilike svätého Klementa.

„Symbolicky sme tak poďakovali za návštevu pápežovi Františkovi v bazilike pri hrobe pápeža Klementa, ktorého pozostatky navštívili našu krajinu,“ povedal vladyka Cyril Vasiľ.

„Návšteva však mala hlbší zmysel, pretože naozaj akoby skrze tieto pozostatky a relikvie bola od začiatku našich dejín podčiarknutá spojitosť s rímskym stolcom. Kresťan je doma na celom svete, pretože celý svet je Boží,“ uzatvoril ďakovnú púť.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.