Pápež vo Verone o odvahe a odpúšťaní

Cesta Svätého Otca Františka do Verony 18. mája sa uskutočnila pri príležitosti 1650. výročia smrti patróna mesta sv. Zenona a iniciatívy Aréna pokoja 2024, ktorá spája cirkevné a občianske autority v téme odzbrojenia a migrácie.
TK KBS 21.05.2024
Pápež vo Verone o odvahe a odpúšťaní

Na stretnutí s názvom Aréna pokoja: Objatie spravodlivosti a mieru čakalo Svätého Otca 12-tisíc účastníkov. Snímka: profimedia.sk

Stretnutie s  kňazmi, rehoľníkmi a  rehoľníčkami začal Svätý Otec v Bazilike sv. Zenona ešte pred 8.30. Pred bazilikou bolo vyše 5 500 ľudí a vnútri 800 zasvätených osôb. Ostatky sv. Zenona boli prenesené z krypty do hlavnej lode baziliky, kde sa pápež zastavil v modlitbe.

APOŠTOLSKÁ ODVAHA

V príhovore zdôraznil, že povolanie je Pánova milosť a je potrebné nad ním žasnúť, inak „riskujeme, že do centra postavíme seba namiesto Pána... riskujeme, že aj apoštolát budeme žiť v logike presadzovania seba samých a budeme sa snažiť urobiť kariéru, a to namiesto toho, aby sme svoj život venovali evanjeliu a slobodnej službe Cirkvi, a to je veľmi nepekné“.

V temných chvíľach si treba spomenúť na prvé (po)volanie a čerpať z neho silu. Keď je táto spomienka v zasvätených dobre zakorenená, potom môžu byť odvážni v misii.

„Apoštolská odvaha je dar, ktorý táto Cirkev dobre pozná – ak existuje nejaká charakteristika veronských kňazov a rehoľníkov, tak je to práve podnikavosť, tvorivosť, schopnosť stelesňovať proroctvo evanjelia. Vďaka, vďaka za to.“

BOH TO POCHOPIL

Svätý Otec sa odklonil od pripraveného textu a zdôraznil kňazom, aby odpúšťali všetkým, spomenul príbeh istého kardinála: „Keď ku mne príde človek a počujem, že má problém niečo povedať, hovorím: ‚Rozumiem, pokračuj.‘ Ja som to síce nepochopil, ale Boh to pochopil.“

„Odpúšťajte bez toho, aby ste spôsobili bolesť, odpúšťajte tak, že otvoríte svoje srdce nádeji. Vás kňazov prosím o toto: Cirkev potrebuje odpustenie a vy ste nástrojom odpustenia... Buďte svätí a zároveň schopní. Misionár a misionárka nemôžu ísť do neba sami, musia ísť v sprievode zachránených duší.“

DETI APOŠTOLMI MIERU

Po stretnutí s kňazmi a rehoľníkmi strávil Svätý Otec zopár chvíľ aj s deťmi a mladými, ktorí naňho čakali na Námestí sv. Zenona s balónikmi. Vysvetlil im, že „keď Ježiš hovorí, dáva nám pocítiť dobro, dáva nám pocítiť radosť v srdci“.

Tak, ako keď oni cítia radosť alebo zármutok, keď urobia dobrý alebo zlý skutok. „Ježiš posiela učeníkov, apoštolov a, samozrejme, aj nás všetkých, aby sme hlásali evanjelium vo svete...

Viete, že v tomto svete, práve teraz je veľa vojen, či už je to Ukrajina, Svätá zem, Afrika, Mjanmarsko, a to znamená, že musíme byť znamením mieru... Počúvať iných, hrať sa s druhými, ale nie hádať sa... Vy ste dobrí, blahoželám vám!“ Po krátkom dialógu vyzval Svätý Otec deti na spoločnú modlitbu Otčenáš a požehnal ich.

AKO NASTOĽOVAŤ POKOJ

Potom sa pápež František presunul na stretnutie Aréna pokoja, kde ho čakalo vyše 12-tisíc účastníkov so svojimi otázkami.

Prvá sa týkala migrácie: „Kráčanie s najslabšími nás núti zmeniť krok, prehodnotiť to, čo nosíme v batohu, odľahčiť sa od mnohých závaží a bremien a uvoľniť miesto novým veciam. Je dôležité prežívať to všetko nie ako stratu, ale ako obohatenie, múdre prerezávanie, ktoré odstraňuje to, čo je bez života, a posilňuje to, čo je sľubné.“

V odpovedi o pokoji pre budúce generácie pápež vyzdvihol dôležitosť toho, aby mladí neboli ovplyvnení „kultúrou zisku za každú cenu“.

Svätý Otec ďalej zdôraznil „spomalenie“, vytváranie priestoru pre Božie pôsobenie v sebe. Napokon zaznela i otázka o odzbrojovaní. Okrem iného pápež vysvetlil: „Prvým krokom k zdravému prežívaniu napätia a konfliktov je uznať, že sú súčasťou nášho života, sú fyziologické, keď neprekročia prah násilia. Preto sa ich nebojte.“