Pápež vyhlásil Rok sv. Jozefa

„Milovaný otec; otec nehy, poslušnosti a pohostinnosti; otec tvorivej odvahy; robotník; vždy v tieni“ - týmito slovami pápež dojímavým spôsobom opisuje osobnosť svätého Jozefa v apoštolskom liste Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý bol zverejnený 8. decembra pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za nebeského patróna Katolíckej cirkvi.
VN PL 15.12.2020
Pápež vyhlásil Rok sv. Jozefa

Veriaci na celom svete budú prežívať osobitný Rok sv. Jozefa, ktorého má vo veľkej úcte aj pápež František. Snímka: profimedia.sk

Blahoslavený Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus, ktorý podpísal 8. decembra 1870, udelil svätému Jozefovi titul nebeský patrón Katolíckej cirkvi. Na oslavu tohto výročia vyhlásil pápež František od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021 osobitný Rok sv. Jozefa.

František poznamenal, že sv. Jozef osobitne vyjadril svoje adoptívne otcovstvo tým, že urobil zo svojho života obetu seba samého v láskavej službe Mesiášovi. V ňom Ježiš videl Božiu nežnosť; nehu, ktorá nám umožňuje prijať našu slabosť, pretože napriek našej slabosti sa uskutočňuje väčšina Božích plánov.

Jozef prijíma Máriu bez predchádzajúcich podmienok, čo je dôležité gesto aj pre nás v dnešnom svete, kde sa pácha na ženách psychologické, verbálne a fyzické násilie.

Máriin manžel je tiež mužom, ktorý dôveruje v Pána, preto prijíma vo svojom živote aj udalosti, ktorým nerozumie, pričom ponecháva bokom svoje otázky.

Prostredníctvom svätého Jozefa nám Boh akoby hovoril: Neboj sa, pretože viera dáva zmysel každej šťastnej i smutnej udalosti a dáva nám možnosť uvedomiť si, že Boh môže nechať vyrastať kvety medzi skalami. Jozef nikdy nehľadá skratky, ale čelí realite s otvorenými očami a nesie za ňu osobnú zodpovednosť.

Apoštolský list Patris Corde zdôrazňuje aj tvorivú odvahu sv. Jozefa. Prejavuje sa to najmä v ťažkostiach, keď daná situácia vydoluje z človeka nečakané ľudské schopnosti.

„Tesár z Nazareta,“ vysvetľuje pápež, „dokáže z problému urobiť príležitosť, lebo vždy dôveruje v Božiu prozreteľnosť.“ Každý núdzny, chudobný, trpiaci, umierajúci, cudzinec, uväznený a chorý človek je „dieťa“, na ktoré dohliada sv. Jozef. Od neho by sme sa mali naučiť milovať Cirkev a chudobných.

Apoštolský list Patris Corde sa končí modlitbou k sv. Jozefovi. Samotný pápež František sa modlí k sv. Jozefovi už viac ako štyridsať rokov. Ide o každodennú modlitbu k Máriinmu ženíchovi prevzatú z francúzskej modlitbovej knihy z 19. storočia.

Je to modlitba, ktorá vyjadruje zbožnosť a dôveru vo svätého Jozefa, ale tiež predstavuje určitú výzvu, pretože sa končí slovami: „Nech nepovedia, že som ťa vzýval nadarmo, ukáž mi, že tvoja dobrota je rovnako veľká ako tvoja sila.“

Zverejnenie apoštolského listu Patris Corde sprevádza dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým pápež ohlásený Rok svätého Jozefa spája s darom zvláštnych odpustkov.