Pápež vyhlásil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky svätých Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.
VN SK 02.02.2021
Pápež vyhlásil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Pastorácia seniorov je podľa slov pápeža Františka neodkladnou prioritou v každom kresťanskom spoločenstve. V predvečer 1. svetového dňa starých rodičov a seniorov v nedeľu 25. júla bude pápež sláviť svätú omšu vo vatikánskej bazilike. Snímka: profimedia.sk

Pápež František tak urobil pred sviatkom Obetovania Pána, ktorý v biblických postavách Simeona a Anny poukazuje na dôležité miesto starých ľudí v Božom pláne spásy. Svoje rozhodnutie oznámil po udelení požehnania, spolu s vysvetlením pohnútok, ktoré ho k tomu viedli.

„Druhého februára slávime sviatok Obetovania Pána v chráme, keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku, osvietení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý vnuká i dnes starým ľuďom myšlienky a slová múdrosti; ich hlas je vzácny, pretože spieva chvály Bohu a udržiava korene národov. Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery.

Na starých rodičov sa často zabúda a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov. Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových ‚starých rodičov‘.

Je dôležité, aby sa starí rodičia stretávali s vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože – ako hovorí prorok Joel – starci pred vnúčatami budú mávať sny, veľké túžby a mladí, posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať vpred a prorokovať. A práve 2. februára je sviatok stretnutia starých rodičov s vnukmi.“

Ako v súvislosti s pápežovým vyhlásením oznámilo vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život, „pastorácia seniorov je neodkladnou prioritou v každom kresťanskom spoločenstve. V encyklike Fratelli tutti Svätý Otec pripomína, že nikto sa nezachráni sám, a preto je nutné doceniť duchovné i ľudské bohatstvo, odovzdávané skrze pokolenia“.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život už usporiadalo prvý kongres venovaný pastorácii seniorov a po ustanovení nového svetového dňa chce vyvíjať ešte dôraznejšie úsilie, ktoré by zamedzovalo „skartovaniu“ starých ľudí a, naopak, doceňovalo ich charizmy.

V závislosti od vývoja pandemickej situácie úrad ohlásil, že v predvečer 1. svetového dňa starých rodičov a seniorov v nedeľu 25. júla bude pápež slúžiť svätú omšu vo vatikánskej bazilike, pričom vyzval na intenzívnu prípravu na túto udalosť v miestnych cirkvách.