Pápež vyzval na ochranu pred pedopornografiou

„Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom“. O tejto téme diskutovali účastníci medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied 14. - 15. novembra vo Vatikáne. O tom, že išlo o dôležitú tému, svedčí aj to, že do Vatikánu prišli zástupcovia Microsoftu, Applu či Facebooku.
VN CZ 16.11.2019
Pápež vyzval na ochranu pred pedopornografiou

Ilustračná snímka: ingimage.com

Až 800 miliónov detí vo svete používa internet, čím tvorí viac ako štvrtinu z celkového počtu troch miliárd jeho užívateľov. Web je však tiež miestom, kde sa najviac rozbujnela pedopornografia. Microsoft odhaduje, že denne sa na webových stránkach objaví 270-tisíc nových videonahrávok či snímok zachytávajúcich sexuálne zneužívanie maloletých.

Ôsmim z desiatich obetí je menej ako desať rokov, v 86 percentách sa zneužívanie týka dievčat a 96 percent videí zachytáva samotné dieťa v jeho domácom prostredí. Takmer dve tretiny pedopornografických výjavov sa do internetovej siete nahráva v Európe, zatiaľ čo výroba iných typov materiálov sa sústreďuje do ázijských nahrávacích štúdií, situovaných napríklad na Filipínach.

Už tieto údaje samy osebe potvrdzujú dôležitosť medzinárodného stretnutia, ktoré zorganizovala Pápežská akadémia vied v spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami (Child Dignity Alliance a Interfaith Alliance for Safer Communities). Cieľom kongresu bolo dospieť k úzkej spolupráci medzi inštitúciami a firmami, najmä so zreteľom na ochranu súkromných údajov a kontrolu internetovej produkcie.

Dvojdňová vatikánska konferencia nadväzuje na obdobné medzinárodné sympózium zorganizované Pápežskou univerzitou Gregoriana v roku 2017 a medzináboženské stretnutie o dôstojnosti dieťaťa v digitálnom svete, ktoré sa konalo vlani v Abú Dhábí.

Kongres vo štvrtok 14. novembra otvoril pápež František pri audiencii pre všetkých jeho účastníkov. V úvode príhovoru uviedol, že Katolícka cirkev si na svojom vlastnom tele prežila a uvedomila závažnosť sexuálneho zneužívania maloletých a utrpenie, ktoré vyvoláva. Svätý Otec však zároveň varoval pred démonizáciou technológií. Ide skôr o zaistenie bezpečného prístupu k týmto technológiám a zamedzenie zločinom.

„Jedným z rysov technologického rozvoja je totiž fakt, že nás dokáže zaskočiť. Najskôr si všímame jeho očarujúce a kladné hľadiská, aby sme oveľa neskôr objavili aj jeho negatívne dôsledky. Preto sa obraciam na vás, vedci a bádatelia, máte totiž zásadnú úlohu! Je potrebné jasne definovať charakter a rozsah nebezpečenstva, proti ktorému máme bojovať.“

„Existuje napätie medzi predstavou digitálneho priestoru ako sveta neobmedzenej slobody vyjadrovania a zodpovedným použitím technológií, ktoré kladie určité medze,“ poznamenal pápež František. Podotkol, že verejná mienka aj zákonodarcovia si dnes konečne toto nebezpečenstvo uvedomujú a odporučil, aby sa v právnych štátoch venovala pozornosť najmä dvom bodom.

Prvým je ochrana súkromia ako cenného osobného dobra, druhým potom zákonodarstvo regulujúce činnosť spoločností digitálneho sektora.

„Otázka ochrany maloletých v digitálnom priestore, teda v našom dnešnom a zajtrajšom svete, vyžaduje našu jednotu. Chceli by sme zo zemského povrchu vyhostiť akékoľvek násilie na maloletých a každý druh ich zneužívania. Pozrime sa im od očí - sú to vaši synovia a dcéry, musíme ich milovať ako vrcholné diela Boha a jeho deti. Majú právo na dobrý život a našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby sa im ho dostalo.“