Pápež zriadil protikorupčný úrad

Pápež František vydal nové smernice pre Úrad generálneho revízora, ktorému udelil štatút vatikánskej protikorupčnej inštitúcie.
VN CZ 13.02.2019
Pápež zriadil protikorupčný úrad

Ilustračná snímka: ingimage.com

Nadobudne platnosť 16. februára tohto roku a významne posilní právomoci generálneho revízora, ktorým je ad interim Alessandro Cassinis Righini.

V jeho kompetencii je podľa nových štatútov možnosť vyžiadať si od inštitúcií a úradov Svätej stolice akúkoľvek informáciu aj dokumentáciu finančného alebo administratívneho charakteru a vykonávať akýkoľvek typ revízie, ktorý uzná za potrebný.

Generálny revízor je povinný referovať ekonomickej rade, dozorcovi finančného úradu a orgánom činným v trestnom konaní Mestského štátu Vatikán o akomkoľvek zistenom priestupku.