Pápežove slová boli bezohľadne zmanipulované

Dobre zamaskované strihy, vytváranie nových kontextov a použitie materiálov zámerne vypustených pri autorizácii jedného z pápežových rozhovorov - jedným slovom za najnovším mediálnym rozruchom okolo údajne nového pápežovho prístupu k rovnakopohlavným párom stojí manipulácia.
VN CZ 27.10.2020
Pápežove slová boli bezohľadne zmanipulované

Dokumentárna snímka rusko-amerického režiséra Jevgenija Afinejevského, predstavená v stredu 21. októbra na filmovom festivale v Ríme, nesie jednoslovný názov František a kladie si za cieľ predstaviť súčasný pontifikát.

Pri práci na dokumente získal režisér prístup k rozsiahlej vatikánskej audiovizuálnej dokumentácii. Ako sa však ukázalo, pri nakladaní s materiálmi sa vzdialil novinárskej a autorskej etike.

Posolstvo o zmene prístupu pápeža Františka k homosexuálnym párom, masívne prevzaté svetovými médiami, nie je totiž záznamom novej pápežovej výpovede, ale montážou, na ktorú sa využil veľmi dlhý rozhovor s mexickou novinárkou Valentinou Alazrakiovou z mája 2019.

Úplne iný kontext

Vzhľadom na to, že mnohí interpretovali americký filmový dokument ako zmenu magistéria a z takto manipulovanej snímky vyvodzujú závery o novom pápežovom postoji, pozrime sa bližšie na pôvodné kontexty pospájaných fragmentov štyroch viet.

„Homosexuáli majú právo byť v rodine. Sú Božími deťmi a majú právo na rodinu. Nikto nesmie byť vylučovaný,“ znie vo filme z pápežových úst a vytvára sa dvojznačný dojem, že by mohlo ísť o podporu tzv. homosexuálnych manželstiev a adopcií detí týmito pármi.

Kontext, v ktorom pápež túto vetu vyslovil, bol však úplne opačný. Hovoril o prijatí detí s homosexuálnymi sklonmi v ich rodine.

Pôvodný rozhovor

„Keby sme sa presvedčili o tom, že sú to Božie deti, mnohé by sa zmenilo. Raz mi v lietadle položili otázku - potom som sa nahneval, pretože jedny noviny to zverejnili - o rodinnej integrácii osôb s homosexuálnou orientáciou.

Povedal som vtedy, že homosexuáli majú právo na to, aby žili v rodine, a rodičia majú právo na uznanie homosexuality svojho dieťaťa. Z rodiny nemožno nikoho vyhnať ani mu znemožniť existenciu.

Ďalej som chcel povedať, že keď sa u dospievajúcich prejaví nejaká známka tejto orientácie, je potrebné vyhľadať odborníka, ale namiesto toho som použil slovo psychiater. Ony noviny potom napísali: ,Pápež posiela homosexuálov za psychiatrom.̒ To nie je pravda!

Tú istú otázku mi položili ešte raz, a ja som zopakoval, že títo ľudia sú Božie deti, majú právo na rodinu. Vysvetlil som, že použitie toho slova bol omyl, že som mienil niečo iné.

Zdôraznil som, že homosexuál má právo na rodinu, čo neznamená schvaľovanie homosexuálnych úkonov,“ hovorí doslova pápež v rozhovore s Valentinou Alazrakiovou, ktorá ďalej rozvíja tému mediálneho vytrhovania z kontextu a manipulatívneho používania pápežových výrokov.

V tom istom rozhovore sa novinárka pýta tiež na iné prípady, keď sa na verejnosť dostali výroky zdanlivo protirečiace magistériu. Zmieňuje audienciu pre španielskeho transsexuála a pápež konštatuje, že ľudia po stretnutí s ním často povedia „viac, ako im pápež povedal“.

Dodáva tiež, že si uvedomuje riziko otvorenosti voči všetkým: „Iste, je to riziko. Všetci ľudia sú ale Božie deti, všetci sme Božie deti. Všetci. Nemôžem nikoho odpísať. Musím si dávať pozor na ľudí, čo hrajú špinavú hru, kladú mi pasce. Avšak nie odpisovať.

Takému človeku ale nemôžem ani povedať, že jeho konanie je v súlade s tým, čo chce Cirkev. To nemôžem urobiť. Musím vysloviť pravdu: ,Si Boží syn a ako takého ťa Boh miluje. Porozprávaj sa o tom s Bohom,̒“ povedal pápež František v odpovedi presne rozlišujúcej medzi prijatím človeka a schvaľovaním jeho konania.

Pápež túto pasáž asi nevidel

V novom dokumentárnom filme Jevgenija Afinejevského nadväzujú na pasáž o práve na rodinu slová: „To, čo musíme vytvoriť, je zákon o občianskom spolužití (Convivencia civil). Takto by homosexuáli mohli požívať zákonné krytie. Normy tohto typu som obhajoval.“

Táto posledná pasáž sa v publikovanej verzii rozhovoru s mexickou novinárkou neobjavuje. Buď ju vypustila sama, alebo bola vypustená pri autorizácii rozhovoru. Môžeme však citovať kontext, na ktorý tieto slová nadväzovali.

Valentina Alazrakiová pripomína, že František počas svojho pôsobenia v Buenos Aires bojoval proti zväzkom osôb rovnakého pohlavia, a pýta sa, či pápež súhlasí s mienkou tých, ktorí tvrdia, že po zvolení za pápeža sa stal liberálnejším.

„Odjakživa som obhajoval vierouku. Je zaujímavé, že onen zákon o homosexuálnom manželstve - hovoriť o homosexuálnom manželstve je však rozporuplné,“ odpovedal František, avšak veta zostáva nedokončená. Je teda zrejmé len toľko, že sa hovorilo o argentínskej legislatíve a že sa pápež vymedzoval proti konceptu homosexuálneho manželstva.

Režisér Jevgenij Afinejevsky, sám homosexuálny aktivista, vyjadril po premiére prekvapenie nad búrkou, ktorú film vyvolal. Ako oznámil americkej vatikanistke Cindy Woodenovej, pápež videl vlani v auguste tridsaťminútovú ukážku z filmu (teda zhruba jeho tretinu). O tom, že by obsahovala tiež inkriminované pasáže, možno vážne pochybovať.