Pápežove tvíty aj v latinčine (video)

Latinčina je oficiálnym jazykom Vatikánu. Zvládajú ju dokonca aj vatikánske bankomaty. Pripomína to krátke video približujúce novú knihu Vatikánskeho knižného vydavateľstva (LEV) nazvanú Breviloquia Francisci papae. Neobsahuje nič iné ako každodenné pápežskej tvíty v latinčine.
VN CZ 24.05.2019
Pápežove tvíty aj v latinčine (video)

Ilustračná snímka: ingimage.com

Kto prekladá pápežove tvíty do latinčiny? Túto otázku si položili mnohí potom, čo sa objavila správa, že tento nezvyčajný účet dosiahol milión sledovateľov.

Práve na tento, možno prekvapivý, záujem verejnosti reaguje kniha Breviloquia Francisci papae, spracovaná vatikánskym Úradom pre latinské písomníctvo. Býva nazývaný tiež Latinská sekcia, pôsobiaca v rámci prvej sekcie Štátneho sekretariátu a jej úlohou je písať a prekladať do latinčiny rôzne druhy dokumentov a v posledných rokoch takisto pápežské tvíty.

Na čele sedemčlenného tímu stojí poľský kňaz Waldemar Turek. „Už tri roky prekladáme tvíty Svätého Otca do latinčiny,“ potvrdzuje. Práve predstavená kniha ponúka tieto latinské preklady, sprevádzané talianskou verziou. Štruktúra zväzku prezrádza, že cieľovou skupinou sú študenti.

Krátke pápežské komentáre k svetovému dianiu odrážajú základné témy súčasného pontifikátu, ale zároveň vzbudzujú zvedavosť a povzbudzujú k štúdiu latinčiny.

Často sa stáva, že sa v nich ocitnú moderné výrazy, ktoré sú, naopak, pútavou výzvou pre latinčinárov: „Máme k dispozícii rôzne slovníky súčasnej latinčiny, ktoré pomáhajú pri vyjadreniach aktuálnych obsahov,“ hovorí Waldemar Turek.

„Nové slovníky uvádzajú napríklad pre počítač výraz instrumentum computatorium, ale nenašli sme v nich preklad pre GPS, systém satelitnej navigácie. Aby sme ho mohli vyjadriť, vzali sme do úvahy etymológiu a význam tejto anglickej skratky. Výsledok znie: universalis loci indicator,“ vysvetľuje vatikánsky latinčinár.

Problém nastal aj pri preklade termínu tweet.

„Presný význam tohto slova znie štebotať, švitoriť, čo možno do latinčiny prekladať ako friguttio. Existuje ale aj iný termín - breviloquia - ktorý znamená krátky slohový útvar. Hoci nejde o doslovný preklad, usúdili sme, že je tento termín výstižnejší,“ dodáva pobavene kňaz Waldemar Turek.