Pápežská akadémia udeľovala každoročné ceny

Udeľovanie Ceny pápežských akadémií sa pre pandémiu tento rok oneskorilo. Vatikán v stredu 12. mája v tlačovej správe zverejnil mená tohtoročných laureátov. Slávnostné odovzdávanie cien sa však uskutoční až začiatkom budúceho roka.
VN CZ 18.05.2021
Pápežská akadémia udeľovala každoročné ceny

Na návrh koordinačnej rady získal hlavnú cenu Pápežskej rímskej archeologickej akadémie a Pápežskej akadémie Cultorum Martyrum za rok 2020 profesor Győző Vörös, člen Maďarskej akadémie umení, za projekt Machaerské archeologické vykopávky, prezentovaný v troch zväzkoch, ktoré vyšli vo vydavateľstve Edizioni Terra Santa (2013, 2015, 2019).

Striebornú medailu pontifikátu získal Domenico Benoci za nepublikovanú doktorskú prácu Kresťanské nápisy v oblasti Kalixtových katakomb, obhájenú na Pápežskom inštitúte kresťanskej archeológie, a Gabriele Castiglia za publikovanú monografiu Kresťanská topografia stredného a severného Toskánska (Mestá a vidiek od IV. do X. storočia), Pápežský inštitút kresťanskej archeológie, Vatikán 2020.

Ceny budú udelené na stretnutí pápežských akadémií začiatkom roka 2022, súbežne so začiatkom osláv dvojstého výročia narodenia archeológa Giovanniho Battistu de Rossiho, zakladateľa modernej kresťanskej archeológie a magistra Collegio Cultorum Martyrum.