Patriarcha Pizzaballa vyzýva na mier

Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, vydal pastiersky list, v ktorom odsudzuje násilné činy a vyzýva na spravodlivý a trvalý mier vo Svätej zemi.
TK KBS /Vatican News 30.10.2023
Patriarcha Pizzaballa vyzýva na mier

Kardinál Pizzaballa odsudzuje nové vlny násilia a ponúka evanjeliovú perspektívu nádeje. Snímka: profimedia.sk

Patriarcha sa na katolíckych veriacich svojej diecézy obrátil pastierskym listom, aby ich popri obrazoch vojnových hrôz, vyvolávajúcich bolesť, frustráciu a hnev, povzbudil. Vyjadril tiež vďačnosť pápežovi Františkovi za dni modlitby, pôstu a pokánia 17. a 27. októbra.

„To najdôležitejšie, čo môžeme v tomto čase urobiť, je modliť sa, konať pokánie, prosiť o pokoj.“ Ďalej v liste odsúdil zverstvá zo 7. októbra a dodal, že „nový cyklus násilia priniesol v Gaze viac ako päťtisíc mŕtvych vrátane žien a detí, desaťtisíce zranených, štvrte zrovnané so zemou a nedostatok liekov, vody a základných potrieb pre viac ako dva milióny ľudí“.

Vyzval na ukončenie desaťročia trvajúcej okupácie a na vytvorenie jasnej a bezpečnej národnej perspektívy pre palestínsky ľud, čo je jediný spôsob, ako začať seriózny mierový proces.

„Dlhujeme to mnohým obetiam týchto dní a obetiam minulých rokov.“ Kresťanom vo svojej krajine ponúkol perspektívu nádeje podľa Jánovho evanjelia (16, 33), kde Ježiš učeníkom pripomína, že skrze neho už napriek súženiam dosiahli pokoj.

„Takýto pokoj, takáto láska si vyžaduje veľkú odvahu,“ povzbudzuje patriarcha v  pastierskom liste. Odvahu nedovoliť nenávisti, pomste, hnevu a bolesti naplniť naše srdcia a činy, odvahu odsúdiť zlo, ktoré nás obklopuje.