Patróni rímskej cirkvi, svedkovia Krista

Apoštoli sv. Peter a Pavol sú svedkovia Ježiša, svedkovia života a svedkovia odpustenia. To boli hlavné myšlienky z homílie Svätého Otca Františka pri slávnosti patrónov rímskej cirkvi, ktorej predsedal vo vatikánskej bazilike v sobotu 29. júna. Pri poludňajšom požehnaní pápež František pozdravil medzi inými skupinami aj Slovákov.
VN SK 01.07.2019
Patróni rímskej cirkvi, svedkovia Krista

Ježiš podľa pápeža Františka nechce kresťanov z titulných stránok časopisov, ale svedkov. Snímka: profimedia.sk

Pri svätej omši na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v Bazilike sv. Petra s pápežom koncelebrovalo 31 nových arcibiskupov metropolitov, ktorí od Svätého Otca prijali páliá ako insígnie pastierskej služby.

V tmavočervených liturgických rúchach koncelebrovali aj členovia rímskej kúrie, okolo 40 kardinálov, 30 biskupov a 300 kňazov.

Svedkovia Ježiša Krista
Na slávnosti bola tradične prítomná aj trojčlenná delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pod vedením arcibiskupa Joba z Telmessosu.

V homílii Svätý Otec poukázal na sv. Petra a Pavla ako na svedkov Ježiša Krista. Vysvetlil, že „svedkom nie je ten, kto pozná Ježišov príbeh, ale ten, kto práve žije príbeh lásky s Ježišom“.

Sv. Peter a Pavol, ktorí sa osobne stretli s Ježišom, neboli bez chýb, no po svojich zlyhaniach na vlastnej koži zažili jeho odpustenie. Sú preto svedkami odpustenia.

Pápež adresoval všetkým veriacim otázku: „Bratia a sestry, pred týmito svedkami sa pýtajme: Obnovujem si svoje stretnutie s Ježišom?

Možno sme zvedaví na Ježiša, zaujíma nás Cirkev či náboženské správy. Otvárame internetové stránky a noviny a rozprávame o svätých veciach. Ale týmto zostávame len na úrovni toho, čo hovoria ľudia; na úrovni ankety, minulosti, štatistík.

S Ježišom to má málo spoločného. On nechce spirituálnych reportérov; a ešte menej kresťanov z titulných stránok či zo štatistík. On hľadá svedkov, ktorí mu každý deň hovoria: Pane, ty si môj život.“

Noví metropoliti
Pri slávnosti 31 nových arcibiskupov metropolitov zložilo prísahu vernosti a prijalo od pápeža požehnané páliá.

Prinesú si ich do svojich biskupských sídel, kde si každý z nich po prvý raz vloží pálium na plecia až pri liturgii slávenej s celým spoločenstvom arcidiecézy. Páliá boli počas slávenia uložené pri hrobe sv. Petra.

Šiesti noví metropoliti sú z európskych sídel: z Anglicka (Southwark), Francúzska (Reims), zo Španielska (Tarragona) a traja z Talianska (Oristano, Salerno, Siena). Siedmi sú z miest Latinskej Ameriky, dvaja z USA, po jednom z Kanady, Austrálie a Filipín.

Trinásti z nových arcibiskupov metropolitov sú z misijných území, ktoré patria pod správu Kongregácie pre evanjelizáciu národov: ôsmi sú z Afriky, štyria z Ázie a jeden z Oceánie.

Prítomní boli aj Slováci
Na slávnosti sv. Petra a Pavla vo Vatikáne bolo prítomných takmer dvesto Slovákov, medzi nimi tri väčšie pútnické skupiny.

Okrem veriacich, ktorí pricestovali priamo zo Slovenska v sprievode duchovného otca Michala Pitoniaka, to boli členovia Slovenských katolíckych misií v Mníchove a v Paríži, ktorí prišli na púť spolu so svojimi farármi Rudolfom Maslákom a Imrichom Tóthom.

Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pozdravil z okna pápežskej pracovne jednotlivé skupiny, medzi nimi aj Slovákov:

„Všetkých vás zdravím, drahí pútnici, osobitne tých, ktorí ste prišli z Vietnamu, zo Slovenska, z El Pasa v Texase, z Kansas City a z Nemecka.“