Pestujte si trpezlivosť

„Trpezlivosť je cnosť, bez ktorej sa nijako nezaobíde človek povolaný Bohom na cestu zasväteného života,“ povedal pápež František pri slávení 25. ročníka Svetového dňa zasväteného života na sviatok Obetovania Pána 2. februára vo Vatikáne.
VN SK 09.02.2021
Pestujte si trpezlivosť

Pápež František vo svojom príhovore zasväteným zdôraznil: „Rehoľný život, život v komunite – je to očistec, ale treba mať trpezlivosť, aby sme v ňom napredovali.“ Snímka: profimedia.sk

O svoje podnety na adresu zasvätených sa Svätý Otec podelil v homí­lii zameranej na vzor trpezlivosti, akým je starec Simeon. Trpezlivosť Simeon čerpá z modlitby a z viery svojho ľudu, pričom tak odzrkadľuje trpezlivosť Boha Otca.

Trpezlivosť Boha Otca nám dokonale odhaľuje Mesiáš, Ježiš, ktorého Simeon drží v náručí. Pápež citoval slová Romana Guardiniho, že „trpezlivosť je spôsob, akým Boh odpovedá na našu slabosť, aby nám daroval čas na zmenu“.

Svätý Otec pripomenul, že trpezlivosť si treba pestovať v osobnom živote, v komunite i vo vzťahu k svetu. Zasväteným kládol na srdce, aby sa chránili mentality ponosovania sa a aby utekali pred vnútorným smútkom. Pripomenul tiež, že trpezlivosť je nevyhnutnou podmienkou duchovného rozlišovania.

„Keď je more rozbúrené, ryby nevidno, ale keď je pokojné, vtedy ich zbadáme“ – citoval výstižnú metaforu jedného z cirkevných spisovateľov staroveku. „Trpezlivosť sa navyše spája s odvahou,“ vysvetlil pápež.

V mene stovky prítomných rehoľ­níčok, rehoľníkov a členov iných foriem zasväteného života pozdravil Svätého Otca na záver slávnosti kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

„My všetci sa za vás stále modlíme,“ uistil pápeža brazílsky kardinál João Braz de Aviz a podelil sa o myšlienky, ktoré spolu so sekretárom kongregá­cie Josém Rodríguezom Carballom adresovali pri tejto príležitosti v liste všetkým zasväteným.

Pápež František reagoval spontánnymi slovami povzbudenia: „Je nás málo, tento koronavírus nás zatláča do kúta, ale nesme to s trpezlivos­ťou. Chce to trpezlivosť. A kráčajme vpred, obetujúc Pánovi náš život.“

Pápež dodal aj niekoľko rád, ako si udržať zdravý realizmus i duchovnú sviežosť: „Mladá rehoľníčka, čo len nedávno vstúpila do noviciátu, bola šťastná. Stretla jednu starú rehoľníč­ku, dobrú, svätú; tá sa jej pýta: ,Ako sa máš?‘ ,Toto je raj, matka!‘ hovorí mladá sestra. ,Počkaj trochu: je to očistec.‘ Rehoľný život, život v komunite – je to očistec, ale treba mať trpezlivosť, aby sme v ňom napredovali.“

Pápež pridal aj dve odporúčania, ktoré ako duchovný pastier často opakuje. Ako prvé vyzval používať liek proti ohováraniu zahryznutím si do jazyka. A po druhé nestrácať zmysel pre humor.