Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí

„Historici už majú dostatok archívnych materiálov, aby sa presvedčili o skutočnom postoji Pia XII. počas druhej svetovej vojny. Avšak vďaka otvoreniu archívov, o ktorých hovoril pápež František v utorok 5. marca, dôležitosť jeho pontifikátu sa nebude obmedzovať len na samotnú vojnu,“ uviedol Philippe Chenaux, cirkevný historik na Pápežskej univerzite sv. Jána v Lateráne a životopisec pápeža Pacelliho.
E- kai 10.03.2019
Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí

Eugenio Pacelli (vľavo) ešte ako Vatikánsky štátny sekretár vedľa pápeža Pia XI. a nositeľa Nobelovej ceny Guglielma Marconiho pri inaugurácuu Vatikánskeho rozhlasu 12. februára 1931. Snímka: wikimedia commons

Pripomína, že už Pavol VI., reagujúci na obvinenia proti Piovi XII., nariadil zverejniť rozsiahlu dokumentáciu týkajúcu sa vojny. Ján Pavol II. sprístupnil archívy Vatikánskeho informačného úradu o vojnových zajatcoch.

Od roku 2006 sú vo Vatikánskom tajnom archíve dostupné materiály z pontifikátu Pia XI., ktoré jasne ukazujú postoj kardinála Pacelliho k nacizmu a fašizmu.

Na základe týchto materiálov dospeli historici k určitému konsenzu v prípade Pia XII. Pripúšťajú, že si zachoval isté mlčanie, ale bolo to v záujme obetí a v žiadnom prípade nebolo výsledkom údajného sympatizovania s nacizmom.

„Jednoducho tu ide o to, aby sme boli voči tomuto pápežovi, ktorý po sebe zanechal významné cirkevné učenie, spravodliví,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas Philippe Chenaux.

„Tento pápež je najčastejšie citovaným pontifikom v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu. Vďaka týmto archívom bude možné objasniť aj mnohé problémy.

Napríklad prípad kňazov robotníkov v 50. rokoch minulého storočia. Ďalšie zaujímavé veci sú veľké encykliky Pia XII., Svätý rok 1950, vyhlásenie dogmy o Nanebovzatí Panny Márie.“