Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí

„Historici už majú dostatok archívnych materiálov, aby sa presvedčili o skutočnom postoji Pia XII. počas druhej svetovej vojny. Avšak vďaka otvoreniu archívov, o ktorých hovoril pápež František v utorok 5. marca, dôležitosť jeho pontifikátu sa nebude obmedzovať len na samotnú vojnu,“ uviedol Philippe Chenaux, cirkevný historik na Pápežskej univerzite sv. Jána v Lateráne a životopisec pápeža Pacelliho.
E- kai 10.03.2019
Pius XII. bol nielen pápežom vojny, ale aj vážnych vieroučných rozhodnutí

Pripomína, že už Pavol VI., reagujúci na obvinenia proti Piovi XII., nariadil zverejniť rozsiahlu dokumentáciu týkajúcu sa vojny. Ján Pavol II. sprístupnil archívy Vatikánskeho informačného úradu o vojnových zajatcoch.

Od roku 2006 sú vo Vatikánskom tajnom archíve dostupné materiály z pontifikátu Pia XI., ktoré jasne ukazujú postoj kardinála Pacelliho k nacizmu a fašizmu.

Na základe týchto materiálov dospeli historici k určitému konsenzu v prípade Pia XII. Pripúšťajú, že si zachoval isté mlčanie, ale bolo to v záujme obetí a v žiadnom prípade nebolo výsledkom údajného sympatizovania s nacizmom.

„Jednoducho tu ide o to, aby sme boli voči tomuto pápežovi, ktorý po sebe zanechal významné cirkevné učenie, spravodliví,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas Philippe Chenaux.

„Tento pápež je najčastejšie citovaným pontifikom v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu. Vďaka týmto archívom bude možné objasniť aj mnohé problémy.

Napríklad prípad kňazov robotníkov v 50. rokoch minulého storočia. Ďalšie zaujímavé veci sú veľké encykliky Pia XII., Svätý rok 1950, vyhlásenie dogmy o Nanebovzatí Panny Márie.“