Po 500 rokoch vysvätili biskupa

V sobotu 26. septembra bol v novej katolíckej Katedrále sv. Olafa vysvätený diecézny biskup mesta Trondheim. Biskupská konsekrácia Erika Vardena je pre Nórsko naozaj historickou udalosťou.
VN CZ 29.09.2020
Po 500 rokoch vysvätili biskupa

Od roku 1537 až do 1. januára 2017 bolo totiž luteránstvo v tejto severskej krajine štátnym náboženstvom a bezmála pol tisícročia tam nebol svätený žiadny biskup. Katolícka cirkev sa smela vrátiť do Nórska až v roku 1868, keď v Osle Svätá stolica založila misiu sui iuris.

Nórsko má 5,5 milióna obyvateľov. Väčšinou sú to luteráni, ale iba matrikoví. Katolíci tvoria 1,2 percenta obyvateľov, zatiaľ čo moslimovia 2,1 percenta.

Trondheim, jedna z terajších troch nórskych diecéz, nemala jedenásť rokov vlastného biskupa a spravoval ju z hlavného mesta Oslo biskup Bernt Eidsvig. Má iba päť farností a približne 16-tisíc katolíkov.

Nová katolícka katedrála, pretože tú pôvodnú gotickú spravuje Luteránska cirkev, sa začala budovať pred piatimi rokmi. Konsekrovaný trondheimský diecézny biskup Erik Varden (* 1974) sa narodil v Nórsku.

Počas univerzitných štúdií konvertoval a vstúpil do cisterciánskej rehole, kde bol vysvätený za kňaza a stal sa opátom kláštora Mount Saint Bernard v Anglicku. Za biskupa v Trondheime ho pred rokom vymenoval pápež František.