Po stopách apoštola Pavla

Pavol miloval Cirkev a nazval ju Kristovým telom (porov. Kol 1, 24). Pochopil, že nemôže mať vzťah k Bohu bez toho, aby miloval Cirkev. Neskôr Tertulián túto pravdu zhrnul slovami: „Nikto nemôže mať Boha za Otca, ak nemá Cirkev za matku.“
Ján Majerník 26.01.2022
Po stopách apoštola Pavla

Rímsky stĺp sv. Pavla, na ktorom apoštola bičovali, stojí dodnes pred Kostolom Agia Kyriaki na Cypre. Snímka: profimedia.sk

Pavol sa zapísal do dejín kresťanstva ako apoštol národov a každého z nás vyzýva na činnosti šírenia evanjelia v dnešnej sekulárnej a odkresťančenej spoločnosti.

Duše pre Krista

Svätý Pavol bol veľkým mužom inkulturácie. Jeho genialita spočíva v syntéze, ktorá umožnila jedinečný pohľad na Ježiša Krista. Podľa Pavla je evanjelium duchovným darom pre každého bez rozdielu pohlavia, etnickej príslušnosti alebo sociálneho zaradenia.

Tento ideál Ježiša Krista sa v našej Cirkvi pokúsil v dialógu so svetovými náboženstvami na intelektuálnej úrovni sprístupniť americký trapista Thomas Merton a v praktickom rozmere nezištnej obetavej kresťanskej služby Matka Tereza.

Koncepciu slobody ako služby všetkým, ktorú nám v Cirkvi zanechal pápež Ján Pavol II., zvečnil apoštol Pavol slovami: „Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal“ (1 Kor 9, 19). Posolstvom svätého Pavla je získavať ľudské duše pre Krista.

Putovanie po Damasku

V blízkosti Starého mesta sa v Damasku v štvrti Tabbale nachádza Kaplnka Obrátenia svätého Pavla. Existujú rôzne hypotézy o mieste, kde sa odohrala udalosť opísaná v Skutkoch apoštolov (porov. Sk 22, 1 – 16; Sk 26, 9 – 18).

Väčšina starovekých prameňov, počnúc neznámym pútnikom z Piacenzy v 6. storočí, hovorí o veľkom kláštore zasvätenom apoštolovi Pavlovi. Jaskyňa, ktorú pútnici oddávna uctievajú, sa dnes v arabčine nazýva es Sakra, skala.

V jej blízkosti sa nachádza zatopená dlažba rímskej cesty, ktorá spájala Jeruzalem s Damaskom a Mezopotámiou, ako aj skromné pozostatky starého kláštora. Pútnici si tu pripomínajú vnútorný zážitok Pavla pri jeho stretnutí s Ježišom.

Návštevníci hlavného mesta Sýrie v súvislosti s obrátením apoštola národov nemôžu obísť Ananiášov dom vo východnej časti Starého mesta. Podľa tradície tu prvý damaský biskup, údajne jeden zo 72 učeníkov Krista Pána a neskorší mučeník svätý Ananiáš, pokrstil obráteného Pavla.

Ide o podzemnú budovu na konci ulice zvanej Rovná (porov. Sk 9, 11). Zaujímavosťou stavby je únikový východ, ktorý poukazuje na prenasledovanie prvých kresťanov v Sýrii. Svätému Pavlovi je zasvätená aj sýrsko-katolícka katedrála v meste Damask vo východnej časti Starého mesta.

Cez Cyprus, Turecko a Maltu

Hlavnou pamiatkou na svätého Pavla na Cypre je Kostol Agia Kyriaki na ruinách antickej Baziliky svätého Pavla. Pútnici si pred kostolom môžu všimnúť pamätný rímsky stĺp. Na ňom bol podľa tradície svätý Pavol bičovaný za to, že na Cypre hlásal evanjelium.

V  tureckej Antiochii na rieke Orontes sa začala prvá misijná cesta apoštola Pavla v spoločnosti Barnabáša a Marka. Pútnici sa zastavujú pri skalnom kostole zasvätenom sv. Petrovi. Symbolizuje začiatky organizovaného cirkevného spoločenstva.

V apoštolovom rodisku, v Tarze, stojí zase malý Kostol sv. Pavla. Patril pravoslávnej komunite. Presúvame sa ďalej na Maltu, presnejšie na Ostrov sv. Pavla. Zostal v nedotknutom, panenskom stave, s výnimkou schodov vedúcich k soche apoštola.

Podľa tradície sa Pavol uchýlil do jaskyne v Rabate po tom, čo ho uštipla zmija. Tri mesiace sa vraj modlil, aby ostrovania prijali kresťanstvo. Na tomto mieste sa dnes nachádza kostol, katakomby a múzeum.

Na počesť apoštola Pavla stojí tiež Kostol Pavlovho stroskotania na ulici svätého Pavla v hlavnom meste Valletta. V barokovom chráme z 19. storočia sa uchováva relikvia kosti z pravého ramena apoštola, ako aj stĺp z troch rímskych fontán, na ktorom apoštol oslávil Boha mučeníckou smrťou.

Až do Ríma

Za hradbami Ríma sa v Bazilike sv. Pavla nachádza jeho hrob. Kovové putá predstavujú vieru a odvahu apoštola ohlasovať evanjelium aj za cenu vyliatia vlastnej krvi. Vzácny mramorový paškál je zase symbolom svetla viery v Ježiša Krista.

Utrpenie apoštola pripomína Marmotinské väzenie neďaleko Rímskeho fóra a jeho popravu v trapistickom Opátstve troch fontán.

Tam sa okrem kostola otcov trapistov nachádza aj provizórne väzenie apoštola tesne pred jeho popravou a miesto, kde podľa legendy trikrát spadla na zem sťatá hlava apoštola a zázračne spôsobila vznik troch prameňov, nazývaných aj liečivé vody – aquae salvie.