Počet katolíkov mierne rastie

Počet katolíkov vo svete sa mierne zvýšil. V súčasnosti ich je miliarda a 345 miliónov. Najdynamickejšie sa kresťanstvo rozvíja v Afrike a juhovýchodnej Ázii.
E- kai 20.04.2021
Počet katolíkov mierne rastie

Najkatolíckejšou krajinou zostáva Brazília; Európa a Severná Amerika sú stagnujúcimi kontinentmi. Tieto údaje sú obsiahnuté v nedávno publikovanej Pápežskej ročenke (Annuario Pontificio 2021) a Štatistickej ročenke Cirkvi (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019).

Štatistiky sa týkajú rokov 2018 – 2019. Ukazujú, že počet katolíkov vo svete sa zvýšil o 1,1 percenta, čo v porovnaní s rokom 2018 znamená nárast o 16 miliónov, ale percento katolíkov zostáva na rovnakej úrovni – necelých 18 percent svetovej populácie.

Najdynamickejšie sa Cirkev vyvíja v Afrike, kde žije takmer 18 percent všetkých katolíkov. Ich počet tam narástol o 3,4 percenta. Zvyšuje sa aj počet kňazov v Afrike, čo v kombinácii s ich rastúcim počtom v Ázii znamená, že na svete je čoraz viac kňazov. Počet kňazských vysviacok na týchto dvoch kontinentoch dokonca kompenzuje poklesy v Európe a Severnej Amerike.

Na týchto kontinentoch sa zase zvyšuje počet trvalých diakonov. Tí preberajú niektoré z povinností kňazov, ktorí začínajú chýbať. Štatistiky ukazujú výrazný pokles počtu rehoľníčok na celom svete. Ich počet sa od roku 2018 znížil o takmer dve percentá.

Je pravda, že v Afrike a juhovýchodnej Ázii je čoraz viac rehoľníčok, ale Európa, Severná Amerika a Oceánia zaznamenali veľmi zreteľný pokles.