Počet kresťanov v Nemecku neustále klesá

Katolícka cirkev a Evanjelická cirkev Nemecka si vôbec prvýkrát nechali vypracovať štúdiu, ktorá v dlhodobej perspektíve štyroch najbližších desaťročí zhodnotila ich demografickú, a tým aj ekonomickú premenu.
VN CZ 06.06.2019
Počet kresťanov v Nemecku neustále klesá

Stredisko medzigeneračných interakcií pri Freiburskej univerzite Alberta Ľudovíta došlo k záveru, že do roku 2060 klesne počet nemeckých kresťanov na polovicu. Citeľné zníženie príjmov z cirkevnej dane tak môže ohroziť hospodárenie dvadsiatich krajinských luteránskych cirkví a dvadsiatich siedmich katolíckych diecéz.

Volanie k misii
„Kvôli predloženým údajom nemôžeme prepadať beznádeji a panike. Isté je, že podľa nich budeme smerovať svoju prácu,“ reagoval na správu, zverejnenú začiatkom mája, predseda nemeckého episkopátu, kardinál Reinhard Marx.

„Cirkvi chcú využiť štúdiu na to, aby sa v dlhodobej perspektíve pripravili na zmeny, ktoré prídu, a to už dnes, keď pracujú v dobrej hospodárskej situácii,“ vysvetlil predseda Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka, biskup Heinrich Bedford-Strohm.

Podľa kardinála Marxa však „zostáva hlavnou úlohou Cirkvi odovzdávanie evanjelia, a to aj za zmenených okolností. Štúdia nás teda volá k misii“.

Správa Freiburskej univerzity dokumentuje sociálny trend, ktorý sa prejavil už pred rokmi. Podľa predstaviteľov oboch cirkví na ňom pravdepodobne nemožno nič zmeniť, avšak zásadné bude podporovať tých kresťanov, ktorí sa vydali cestou služby a viery nie kvôli spoločenskej konvencii, ale zo slobodného presvedčenia.

„Milióny týchto ľudí sú najlepšími poslami zajtrajška cirkví,“ súdi evanjelický biskup. Kardinál Marx navyše apeluje na zodpovedné strednodobé a dlhodobé plánovanie v cirkevnom hospodárení vzhľadom na prichádzajúce generácie a na množstvo pastoračných projektov.

Počet kresťanov bude klesať
Podľa štatistických údajov, zverejnených v štúdii (vzťahujúcich sa na rok 2017), patrí ku Katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v Nemecku necelých štyridsaťpäť (44,8) miliónov ľudí (23,3 katolíkov a 21,5 evanjelikov).

Výhľad do roku 2035 predpokladá približne päťmiliónový úbytok katolíkov i protestantov (na 18,6, resp. 16,2 milióna), aby sa potom ich počet v roku 2060 ustálil na takmer dvadsiatich troch (22,7) miliónoch (12,2 milióna katolíkov, 10,5 milióna evanjelikov). Ide o celkovú stratu 49 percent veriacich z oboch cirkví (u katolíkov 48 percent), hoci kresťania naďalej zostanú najväčším náboženským spoločenstvom v Nemecku.

Štatistiku vypracovali na základe údajov o krstoch, výstupoch a vstupoch z/do cirkví za posledných päť rokov a je v nej zohľadnený aj demografický vývoj v Nemecku.

Výskum predpokladá, že počet kresťanov sa zníži výraznejšie v severných, západných a vo východných spolkových krajinách, zatiaľ čo južné územia Nemecka nebudú toľko dotknuté. V roku 2060 prevýši počet zosnulých nemeckých katolíkov a evanjelikov počet narodených detí i prichádzajúcich imigrantov.

S touto skutočnosťou sa spája fakt, že nie všetky deti katolíckych či evanjelických rodičov bývajú pokrstené - dochádza k tomu iba v 77 percentách prípadov, a že cirkvi zaznamenávajú oveľa viac formálnych výstupov než vstupov.

Napríklad Katolícka cirkev v roku 2017 stratila 167 504 veriacich a získala ich menej ako 10-tisíc. Táto trojica interných faktorov (postoj ku krstu, výstupy a vstupy z/do Cirkvi) by mohli ešte viac ovplyvniť úbytok kresťanov v Nemecku, a to až o ďalších 28 percent, udáva prognostická správa.

Čo sa týka ekonomických zdrojov, štúdia počíta len s nepatrným znížením cirkevných príjmov - zo súčasných necelých trinástich (12,8) na 12 miliárd eur v roku 2060. Ak sa však započíta inflácia a ďalšie zvyšujúce sa náklady, kresťanské cirkvi v Nemecku by o štyri desaťročia potrebovali viac než dvojnásobok (25 miliárd eur), aby udržali pastoračnú činnosť na dnešnej úrovni.