Podľa pápeža kňazstvo nie je pre homosexuálov

V pondelok 3. decembra sa na pultoch kníhkupectiev objavila nová kniha rozhovorov s pápežom Františkom. Má názov: Sila povolania. Zasvätený život dnes.
VN CZ 04.12.2018
Podľa pápeža kňazstvo nie je pre homosexuálov

Publikácia je výsledkom viac ako štvorhodinového rozhovoru španielskeho misionára Fernanda Prada so Svätým Otcom. Kniha má 120 strán a vyšla súčasne v desiatich jazykoch, vrátane čínštiny.

Homosexualita
Rozhovor sa uskutočnil tento rok 9. augusta v Dome sv. Marty. Pápež František nežiadal otázky vopred a konverzácia plynula prirodzene a nevyhýbala sa ani citlivým a komplikovaným témam.

Najväčšiu pozornosť pravdepodobne vyvolali jasné pápežove slová ohľadne homosexuálov v duchovenstve a v reholiach. Z doteraz zverejnených úryvkov je zrejmé, že pápež otázku homosexuality považuje za vážnu.

„Vyžaduje si to od začiatku príslušné rozlišovanie spoločne s kandidátmi, ktorých sa to týka. Musíme byť nároční. Zdá sa, že v našich spoločnostiach je homosexualita temer módnou záležitosťou a táto mentalita istým spôsobom ovplyvňuje aj život Cirkvi,“ hovorí pápež František v novej knihe.

Pápež priznáva, že sa chce zaoberať otázkou formácie kňazov a zasvätených osôb s homosexuálnymi tendenciami. „Je to vec, na ktorej mi záleží, pretože v minulosti sa tomu nevenovala prílišná pozornosť,“ konštatuje.

„Predovšetkým je potrebné venovať sa s veľkou starostlivosťou formácii k ľudskej a citovej zrelosti. Musíme vážne rozlišovať a načúvať hlasu skúsenosti Cirkvi. Pokiaľ sa nevenujeme rozlišovaniu v týchto veciach, problémy narastajú. Ako som už povedal, môže sa stať, že (túto tendenciu) najprv neprejavujú a že vyjde na povrch až neskôr.“

Aj homosexuál musí zachovávať celibát
Pápež František ďalej v rozhovore uviedol, že ani v zasvätenom živote nechýbajú prípady homosexuálov. Približuje rozhovor s rehoľníkom, ktorý vykonal vizitáciu jednej provincie svojej kongregácie a bol prekvapený, že sú tam mladí študenti i profesori, ktorí sú gayovia, a pýtal sa, či je to v poriadku. Iný rehoľný predstavený k tomu konštatoval, že nejde o nič vážne, iba o prejav citovej náklonnosti.

„To je chyba,“ varuje František. „Nejde iba o prejav citovej náklonnosti. V zasvätenom a kňazskom živote nie je priestor na tento typ citovej náklonnosti.

Práve preto Cirkev odporúča, aby ľudia s týmto druhom hlboko zakorenenej tendencie neboli prijímaní do kňazskej služby a k zasvätenému životu. Kňazská služba alebo zasvätený život nie je ich miestom,“ uvádza v knižnom rozhovore Svätý Otec.

„Musíme povzbudzovať homosexuálnych kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby poctivo žili celibát a predovšetkým, aby boli dôsledne zodpovední, snažili sa nikdy nepohoršiť svoju komunitu alebo veriaci svätý Boží ľud dvojakým životom. Pre nich je lepšie kňazskú službu alebo zasvätený život opustiť, ako žiť dvojakým životom.“

Tri kapitoly
Knižný rozhovor je rozdelený do troch kapitol: S vďačnosťou pozerať na minulosť, S nadšením žiť prítomnosť, S nádejou hľadieť do budúcnosti. A homosexualita zďaleka nie je jedinou témou, ku ktorej ponúka pápež František svoj ucelený názor.