Podpálili katedrálu v hlavnom meste Nikaraguy

Neznámy páchateľ založil 31. júla v Katedrále Nepoškvrneného počatia v Manague, hlavnom meste Nikaraguy, požiar, ktorý ťažko poškodil starobylý kríž. Managujský arcibiskup metropolita, kardinál Leopoldo José Brenes Solórzano označil tento skutok za teroristický.
VN SK 04.08.2020
Podpálili katedrálu v hlavnom meste Nikaraguy

Zničený kríž v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Manague. Snímka: profimedia.sk

Arcidiecéza Managua vo svojom komuniké uviedla, išlo „o premyslený a plánovaný čin, ktorý vykonal skúsený človek. Zatiaľ neidentifikovaný prípravok spálil kríž po celom jeho povrchu“.

Keďže v požiarom zasiahnutej časti chrámu sa nenachádzali žiadne sviečky, hypotéza náhodného vzniku ohňa sa vylučuje. Arcidiecéza vyjadrila poľutovanie nad zločinom, ktorý sa hlboko dotkol všetkých katolíkov, pretože okolo 400 rokov starý kríž patril v Nikarague k najviac uctievaným.

Arcidiecéza ďalej v komuniké upozornila, že ide o ďalšiu poľutovaniahodnú udalosť „v celom rade skutkov znesväcovania a ničenia cirkevného majetku. Nie je to nič iné ako reťaz udalostí, ktoré odrážajú nenávisť ku Katolíckej cirkvi a k jej evanjelizačnému dielu.

Útoky proti katolíckej viere a katolíkom si vyžadujú hĺbkovú analýzu na odhalenie myšlienkových i materiálnych pohnútok jednotlivých páchateľov takýchto obludných zločinov“.

Na záver komuniké nikaragujský kardinál Brenes Solórzano vyzval veriacich, aby v nasledujúcich dňoch konali podľa jeho usmernení, a tak s vierou odpovedali „na pocit bolesti a bezmocnosti“.