Podporme kresťanov vo Svätej zemi

Kongregácia pre východné cirkvi prosí veriacich na celom svete o štedrosť pri tradičnej zbierke pre Svätú zem, ktorá bude na Veľký piatok 2. apríla.
VN SK 16.03.2021
Podporme kresťanov vo Svätej zemi

Zároveň zverejnila použitie zdrojov zo zbierky za rok 2020. Minulý rok poznačený pandémiou bol mimoriadne náročný aj pre kresťanov na Blízkom východe.

Okrem toho sa veľkopiatková zbierka pre Svätú zem musela odložiť až na 13. september, pričom v dôsledku zdravotnej a finančnej krízy mnohí veriaci neboli schopní pomôcť svojim bratom na Blízkom východe.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri vyzýva, aby zbierka bola „príležitosťou neodvracať zrak, neobchádzať, neignorovať situácie núdze a ťažkostí našich bratov a sestier žijúcich na týchto posvätných miestach“.

Zbierka pomáha kresťanom viacerých blízkovýchodných krajín, ktorí žijú v Jeruzaleme, Palestíne, Izraeli, Jordánsku, na Cypre, v Sýrii, Libanone, Egypte, Etiópii, Eritrei, Turecku, Iráne a v Iraku.

Cez Kustódiu Svätej zeme spravovanú rehoľou františkánov sa podľa stanoveného kľúča dostáva na dané miesta 65 percent výťažku zbierky. Zvyšných 35 percent ide cez Kongregáciu pre východné cirkvi.