Pokorný novinár je slobodný novinár

„Cirkev si vás váži aj vtedy, keď položíte prst na ranu,“ povedal pápež František niekoľkým stovkám novinárov zahraničných médií pôsobiacich v Taliansku. Pri osobitnej audiencii členov Združenia zahraničnej tlače v Taliansku v sobotu 18. mája ocenil ich službu v záujme pravdy a spravodlivosti a pripomenul etickú zodpovednosť, spolu s povzbudením byť hlasom tých, ktorí sú bez hlasu. Za jednu z podstatných vlastností pre kvalitnú službu novinára pápež označil pokoru.
VN SK 20.05.2019
Pokorný novinár je slobodný novinár

„Chcem vám predovšetkým povedať, že si ctím vašu prácu; Cirkev si vás váži aj vtedy, keď položíte prst na ranu a možno, že rana je v cirkevnom spoločenstve. Vaša práca je vzácna, pretože prispieva k hľadaniu pravdy a iba pravda nás oslobodzuje.

V tomto ohľade rád opakujem to, čo povedal sv. Ján Pavol II., keď pred 31 rokmi navštívil sídlo vášho združenia: ,Cirkev je na vašej strane. Či ste kresťanmi alebo nie, v Cirkvi vždy nájdete to správne ocenenie pre vašu prácu a uznanie slobody tlače’ (17. 1. 1988, Insegnamenti XI, 1, 135). Vaša úloha je nepostrádateľná, a toto vám zveruje aj veľkú zodpovednosť.“

Svätý Otec František vtipne poukázal aj na poštovú adresu v centre Ríma, kde novinárske združenie sídli:  Via dell'Umiltà, v preklade „Ulica pokory“. A práve pokora je podľa neho cennou vlastnosťou novinára.

„Pokora je základnou čnosťou duchovného života; ale povedal by som, že to môže byť aj zásadne dôležitý prvok vašej profesie. Pokorní novinári, to neznamená priemerní, ale skôr vedomí si toho, že prostredníctvom článku, tvítu, priameho televízneho či rozhlasového prenosu sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opatrní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu a neraz i celej spoločnosti.

Mám na mysli napríklad to, ako môžu niektoré krikľavé titulky vytvoriť falošný obraz reality. Uvedenie na pravú mieru je pri pochybení vždy nevyhnutné, ale nestačí na prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe, keď sa prostredníctvom internetu môže nejaká falošná informácia šíriť až do tej miery, že sa zdá autentickou.

Preto by ste vy, novinári, mali vždy brať do úvahy silu prostriedku, ktorý máte k dispozícii, a odolať pokušeniu publikovať nedostatočne overené správy.

Pokorný novinár je novinárom slobodným. Slobodným od podliehania vplyvom. Slobodný od predsudkov, a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje odvahu!“