Poľská mládež sa stretla v Lednici

V sobotu 2. júna sa v poľskom meste Lednica uskutočnilo veľké stretnutie poľskej mládeže.
05.06.2018
Poľská mládež sa stretla v Lednici

V sobotu 2. júna sa v poľskom meste Lednica uskutočnilo veľké stretnutie poľskej mládeže. Išlo už o 22. ročník a téma stretnutia znela: „Ja som“.

Na stretnutie prišlo viac ako 100 - tisíc mladých. Prítomní boli aj zástupcovia ďalších európskych krajín. Podľa predsedu Konferencie biskupov Poľska Stanislawa Gadeckeho bolo stretnutie v Lednici niečím výnimočným, ponúklo mladým Poliakom možnosť duchovne rásť.

Tohtoročné stretnutie bolo výnimočné aj tým, že sa konalo v roku 100. výročia nezávislosti Poľska a na mieste, kde sa predpokladá, že v roku 966 bol pokrstený knieža Mešek I., zakladateľ poľského štátu.