Pomáha ľuďom prekonať traumu

Najprv sprevádzala ľudí zasiahnutých tornádom na Morave, teraz lieči zranených vojnou na Ukrajine. Rehoľná sestra a psychoterapeutka Theresien Bartoňová. 
Anna Stankayová -VNEN- 16.11.2022
Pomáha ľuďom prekonať traumu

Sestra Theresien patrí do Kongregácie milosrdných sestier svätého Karola Boromejského. Hoci je to aktívna kongregácia, zároveň je pre ňu zásadný kontemplatívny aspekt. Poslaním sestier je byť nablízku trpiacim.

„Naše prvé sestry sa starali o obete moru na uliciach francúzskeho mesta Nancy po tridsaťročnej vojne.“

Od zdravotnej sestry po psychoterapeutku

Ako zdravotná sestra niekoľko rokov pracovala v nemocnici v Prahe na rôznych oddeleniach. Práve tam rástla jej túžba lepšie pochopiť vnútornú a psychologickú dynamiku človeka.

„Niektorí pacienti mi rozprávali svoje príbehy, svoje utrpenie a niekedy aj ich príbuzní cítili potrebu sa o to podeliť. Uvedomila som si, že počúvanie pomáha zmierniť utrpenie a že potrebujem primerané nástroje, aby som mohla pomôcť tým, ktorí sa mi zverili so svojou bolesťou.“

Začala študovať teológiu a zároveň ju začala zaujímať aj téma vnútorných zranení. Diplomovú práca z teológie venovala interdisciplinárnej téme dôležitosti prijatia a osobného uzdravenia pre duchovný rast. „Moja vedúca diplomovej práce, sama psychologička, mi dala dôležitý impulz, aby som pokračovala v štúdiu psychológie.“

Presťahovala sa teda do Ríma a zapísala na Inštitút psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite. „Po návrate do Prahy som začala pracovať ako psychoterapeutka a prijala som mnoho pacientov s komplexnou traumou. Niektorí z nich boli sexuálne zneužití, čo je forma traumy, ktorá si vyžaduje jemnú a náročnú prácu.“ Snažila sa čo najviac študovať, aby pochopila, ako týmto ľuďom lepšie pomôcť, a hľadala čoraz účinnejšie prístupy.

Metóda EMDR

Pritom sa zoznámila s terapiou EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). „Táto technika pomáha pacientom vyliečiť sa z ich utrpenia prostredníctvom spracovania traumatických spomienok, ktoré uviazli v ich nervových sieťach a spôsobujú mnohé symptómy.“ 

Metóda má rôzne typy liečby. Dajú sa aplikovať podľa problému pacienta, ktorý môže prameniť z dvoch typov traumy: vzťahovej traumy utrpenej v detstve a traumy spôsobenej život ohrozujúcimi okolnosťami. Napríklad katastrofou, dopravnou nehodou, zemetrasením, vojnou.

Dôležité sú nielen postupy, ale i nástroje, ktoré možno použiť bezprostredne po traumatickej udalosti. Zraneným ľuďom tak pomôžu stabilizovať ich nervový systém a spracovať rušivé symptómy.

„Napríklad pred rokom sa v Českej republike vyskytlo tornádo, ktoré zničilo päť obcí na Morave. Združenie EMDR (Český institut pro psychotraumatologii a EMDR), založené v roku 2020, ktorého som členom, sa spojilo s našimi talianskymi kolegami. Počas tejto katastrofy nám bola veľkou oporou predsedníčka talianskeho združenia EMDR doktorka Isabel Fernandezová. Poskytla nám nástroje, ako osloviť ľudí a pomôcť im čeliť situácii.“

Skúsenosti z Moravy

Sestra Theresien sa spolu s kolegyňou Zuzanou Čepelíkovou, predsedníčkou združenia, vybrala po nešťastnej udalosti na Moravu pracovať s ľuďmi v teréne. „V tom čase sme sa skontaktovali aj s doktorom Ignaziom Jarerom, kolegom z EMDR z Mexika, ktorý vyvinul špecifické metódy skupinovej terapie. Sú veľmi užitočné v podmienkach katastrof, kde je ťažké sledovať pacientov individuálne a často sú potrebné skupinové sedenia.“

Pomoc ľuďom na Morave po tornáde pripravilo tím aj na ukrajinskú krízovú situáciu. „Týždeň po vypuknutí vojny Zuzana Čepelíková zorganizovala niekoľko online kurzov pre našich kolegov na Ukrajine, psychológov a psychiatrov, v spolupráci s Ukrajinskou asociáciou EMDR a s veľkou podporou EMDR Europe a doktora Jarera. Odvtedy sme zorganizovali množstvo kurzov pre viac ako 1 500 ukrajinských kolegov, ktorí mohli poskytnúť praktickú pomoc v tejto oblasti.“

Ukrajinské svedectvá

V júni sa rehoľná sestra a psychoterapeutka počas medzinárodnej konferencie EMDR vo Valencii stretla s niektorými ukrajinskými kolegami a zozbierala ich svedectvá.

„Jeden z nich, ktorý pracuje vo vojenskej nemocnici, mi povedal, že používanie metódy EMDR má pozitívny vplyv aj na fyzické uzdravenie zranených vojakov. Tým, že im pomáha spracovať prežitú traumu a uvoľniť nervový systém, zvyšuje ich vnímavosť voči liečbe. Počas tohto hrozného a ťažkého obdobia sme zažili aj vzájomnú blízkosť, solidaritu a nehu,“ hovorí sestra Theresien Bartoňová. 

Vníma to ako krásny zážitok na ľudskej úrovni. Videli totiž, „že ak musíme čeliť tragickej skutočnosti, dokážeme si navzájom pomôcť“.
Na záver pripomína, že „vďaka solidarite môžu aj v tých najbolestivejších situáciách, ktorými prechádzame, vyrásť kvety dobra a krásy“.