Pomáhajú vzdelaniu

Katolícke dielo pomoci Jugend Eine Welt (Mládež Jeden svet), ktoré vzniklo v roku 1997, sa vďaka participujúcim partnerom presadilo v 132 krajinách, kde sa angažovalo v boji s núdzou a nevzdelanosťou.
TK KBS 14.08.2018
Pomáhajú vzdelaniu

Z Rakúska, kde sa nachádza jeho centrála, smerovala pomoc na všetky kontinenty.

Vyplýva to z výročnej správy za rok 2017. Organizácia pod heslom Vzdelanie zdoláva chudobu! podporuje diela dona Bosca v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, vo východnej Európe a na Blízkom východe.

V uplynulom roku to bolo 102 projektov v 32 krajinách. Finančnú pomoc vo výške takmer 3,1 milióna eura dostali krízové regióny, z toho 40 percent africké štáty a 28 percent krajiny v Ázii.