Pomoc chudobným nie je módnou záležitosťou

Katolícka cirkev slávila v nedeľu 18. novembra Druhý vetový deň chudobných. Svätý Otec František pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu vo vatikánskej bazilike a obedoval s chudobnými.
VN SK 19.11.2018
Pomoc chudobným nie je módnou záležitosťou

Svätý Otec František obedoval s 1 500 núdznymi v Aule Pavla VI. Snímka: profimedia.sk

Na predpoludňajšiu svätú omšu do Baziliky sv. Petra prišlo 6 000 chudobných a dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú, spolu s predstaviteľmi širokého spektra charitatívnych organizácií.

Nie je to móda
V homílii na text evanjelia o Ježišovom znamení podanej ruky topiacemu sa Petrovi pápež František poukázal na to, že tak ako Peter zapochyboval a Pán ho chytil, aj my potrebujeme jeho pomoc.

„Sme chudobní na opravdivý život a potrebujeme vystretú ruku Pána, ktorý nás vytiahne zo zla. Toto je začiatok viery: zbaviť sa pyšného presvedčenia v domnení, že sme v poriadku, schopní a sebestační, a uznať, že potrebujeme záchranu.

Viera vyrastá v tejto klíme, do ktorej sa adaptujeme tým, že sme po boku tých, ktorí sa nestavajú na piedestál, ale majú núdzu a prosia o pomoc.

Z tohto dôvodu je prežívanie viery v kontakte s núdznymi dôležité pre nás všetkých. Nie je to sociologická voľba ani móda pontifikátu, je to teologická požiadavka.

Znamená to uznať, že sme žobrákmi po spáse, bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, osobitne milovaných Pánom. Takto naberáme ducha evanjelia: ,Veď duch chudoby a lásky je slávou a svedectvom Kristovej Cirkvi’ (Gaudium et spes, č. 88), hovorí koncil.“

Obed s chudobnými
Po modlitbovom stretnutí pri Anjel Pána Svätý Otec obedoval v Aule Pavla VI. premenenej na jedáleň spolu s 1 500 ľuďmi v núdzi. Obsluhovalo 70 dobrovoľníkov z rímskych farností a o hudbu sa postarala kapela z mariánskej svätyne v Pompejach.

Menu sa skladalo z lazaní, kúskov kuraciny so zemiakovým pyré a tiramisu. Ako pozornosť si každý odniesol domov balíček cestovín. Obed pre chudobných paralelne zorganizovali aj v rímskych farnostiach a zariadeniach cirkevných inštitúcií.

Podujatia Svetového dňa chudobných v Ríme organizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pod vedením arcibiskupa Rina Fisichellu. Na úspešnom priebehu dňa spolupracovali viacerí sponzori a charitatívne dobrovoľnícke organizácie počnúc Charitou cez Komunitu sv. Egídia až po vincentínske združenia a farské skupiny.

Nielen obed pre núdznych
Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pripravila pre chudobných vo Večnom meste aj ďalšie príležitosti.

V priebehu celého týždňa mali možnosť využiť bezplatnú zdravotnú službu v takzvanej Solidárnej zdravotníckej bunke, ktorú tentoraz postavili priamo na Námestí sv. Petra.

Diagnostiku a ošetrenie poskytovali špecialisti dobrovoľníci z rozličných oblastí medicíny z Univerzitnej nemocnice Gemelli a ďalších zariadení. V minulom roku túto službu využilo vyše 600 osôb, niektorí aj vo vážnom stave.

Do bunky sa prišiel v piatok 16. novembra popoludní osobne poďakovať dobrovoľníkom aj Svätý Otec František. V sobotu večer mali dobrovoľníci Svetového dňa chudobných spoločnú modlitbovú vigíliu v Bazilike sv. Vavrinca.