Portugalskí biskupi vystúpili proti vyučovaniu genderovej teórie

V utorok 27. augusta sa v Portugalsku uskutočnila petičná demonštrácia proti zavedeniu učenia teórie genderu v školách, svoje obavy vyjadrujú aj tamojší biskupi.
VN SK 02.09.2019
Portugalskí biskupi vystúpili proti vyučovaniu genderovej teórie

Ilustračná snímka: ingimage.com

Viac ako 36 000 podpisov zozbierala verejná petícia za okamžité zastavenie zavedenia učenia teórie rodovej rovnosti v školách v ustanovení vyhlášky ministerstva školstva a štátneho sekretariátu pre občianstvo a rovnosť schválenom Ministerskou radou 16. augusta.

Biskupská konferencia Portugalska opätovne publikovala na internete svoj pastoračný dokument uverejnený v roku 2013 s názvom Kresťanská vízia sexuality.

V texte portugalskí biskupi definujú zavedenie učenia genderu do škôl ako nástroj „indoktrinácie“ a varujú pred touto ideológiou, ktorá chce vyvolať „antropologickú revolúciu“.

„Tvrdenie o zrieknutí sa biologických údajov identifikujúcich rozdiely medzi mužmi a ženami je iluzórne.“ píšu biskupi a potvrdzujú právo rodičov vyjadriť sa k tejto veci.

V tomto roku sa k  téme v pastoračnom dokumente jasne vyjadrila aj vatikánska Kongregácia pre katolícku výchovu.

V dokumente Ako muža a ženu ich stvoril s podpisom prefekta kongregácie kardinála, Giuseppe Versaldiho uvádza: „Tvorba identity je založená na inakosti; v rodine vzťah s matkou a otcom uľahčuje dieťaťu spracovať jeho vlastnú identitu – pohlavnú rozdielnosť. Naproti tomu ,neutrálny’ alebo ,tretí rod’ sa javí ako fiktívny konštrukt.“