Portugalsko požiada o zapísanie mariánskeho kultu do UNESCO

Portugalsko navrhne, aby kult Božej Matky z Nazaré bol zapísaný ako nehmotné dedičstvo ľudstva UNESCO. Otázky súvisiace s touto iniciatívou boli predmetom trojdňovej diskusie v portugalskom meste Nazaré na východnom pobreží krajiny.
E- kai 29.01.2020
Portugalsko požiada o zapísanie mariánskeho kultu do UNESCO

Na podujatí, na ktorom sa zišli komunity veriacich a inštitúcie spojené s uctievaním Panny Márie z Nazaré, sa zúčastnili okrem iného predstavitelia mariánskych zhromaždení, portugalských biskupov a biskupov z Brazílie, ako aj niektorých bývalých portugalských kolónií v Afrike.

Ako informoval kardinál Manuel Clemente, patriarcha Lisabonu, stretnutie sa konalo pod heslom Zdieľanie dedičstva. Viera vo svete a jeho cieľom bola diskusia o otázke predloženia kandidatúry kultu Panny Márie z Nazaré orgánom UNESCO.

Stretnutie v Nazaré sa časovo zhodovalo s putovaním milostivej sochy Panny Márie z Nazaré z baziliky v brazílskom meste Belém v štáte Pará do Portugalska. Socha Panny Márie, ktorá pochádza z prelomu 17. a 18. storočia, navštívila okrem iného aj kláštor hieronymitov v Lisabone.

Chrám na počesť Matky Božej v Nazaré je najstaršou mariánskou svätyňou v Portugalsku. Podľa legendy prišla do mesta vo 4. storočí drevená socha Panny Márie, ktorú priniesol jeden z mníchov zo Svätej zeme. Prvý kostol bol postavený v tomto portugalskom meste v 12. storočí.