Portugalsko prevzalo symboly stretnutí mládeže

„Urobme dobré rozhodnutie, aby sme žili, a nie živorili“ - to je odkaz pápeža Františka zo slávnosti Krista Kráľa (22. novembra). Na svätej omši vo vatikánskej bazilike boli prítomné delegácie mladých ľudí z Panamy a Portugalska, ktoré si na záver slávnosti odovzdali putovné symboly Svetových dní mládeže (SDM). Svätý Otec František pri tejto príležitosti upravil termín slávenia diecézneho dňa mládeže a presunul ho z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.
VN SK 24.11.2020
Portugalsko prevzalo symboly stretnutí mládeže

Symboly Svetových dní mládeže si prevzali mladí ľudia z Portugalska; odteraz budú putovať po portugalských farnostiach. Snímka: profimedia.sk

Panama hostila posledné SDM v roku 2019; v roku 2023 privíta 38. svetové dni mládeže Portugalsko. Symboly týchto stretnutí - kríž a mariánsku ikonu Salus populi romani - mali mladí z Portugalska prevziať už v apríli na Kvetnú nedeľu, ale pre prvú vlnu pandémie sa to presunulo na november.

Príležitosťou na odovzdanie symbolov SDM bola svätá omša, ktorú celebroval pápež František na oltári katedry Svätopeterskej baziliky. V homílii vychádzal z Ježišových slov o poslednom súde z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia (Mt 25, 31 - 46).

Podľa slov Svätého Otca nám Ježiš v tomto úryvku zanechal svoju poslednú vôľu, ktorá hovorí, že akékoľvek dobro preukážeme niekomu z jeho najmenších, akoby sme ho preukázali jemu.

„Pán nám takto odovzdáva zoznam darov, ktoré si želá k večnému sobášu s nami v nebi. Sú to skutky milosrdenstva, ktoré robia náš život večným. Každý z nás sa môže spýtať: Konám ich? Robím niečo pre toho, kto je v núdzi? Alebo preukazujem dobro iba svojim drahým a priateľom?

Pomáham niekomu, kto mi to nemôže odplatiť? Som priateľom chudobného? Otázok, ktoré si môžeme klásť, je veľa. Ja som v ňom - hovorí Ježiš - čakám ťa v človeku, v ktorom ma nečakáš a na ktorého sa možno ani nechceš pozrieť. Som v tom, o koho nejaví záujem dominantné zmýšľanie, ktoré tvrdí, že ,život sa darí, keď sa darí mne´.

Ja som tam - hovorí Ježiš aj tebe, mladému človeku, ktorý túžiš uskutočniť svoj životný sen,“ uviedol v homílii pápež František.

Na záver sa Svätý Otec osobitne prihovoril panamským a portugalským zástupcom mládeže. Pri tejto príležitosti oznámil svoje rozhodnutie presunúť termín slávenia dní mládeže na diecéznej úrovni z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.

„Zatiaľ čo sa pripravujeme na budúce interkontinentálne SDM, chcem nanovo spustiť aj ich slávenie v miestnych cirkvách. Tridsaťpäť rokov od zriadenia SDM, po vypočutí si viacerých mienok i Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré je kompetentné pre pastoráciu mládeže, rozhodol som sa presunúť počnúc od budúceho roka diecézne slávenie SDM z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.

V centre zostáva tajomstvo Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, ako to vždy zdôrazňoval sv. Ján Pavol II., iniciátor a patrón SDM.

Drahí mladí, kričte svojím životom, že Kristus žije, že Kristus kraľuje, že Kristus je Pán! Ak vy budete mlčať, uisťujem vás, že budú kričať kamene (porov. Lk 19, 40).“