Požehnanie pre darcov Pôstnej krabičky

V pútnickom meste Kibeho na juhu Rwandy otcovia pallotíni slávili 3. júna svätú omšu za všetkých darcov, ktorí tento rok prispeli na Pôstnu krabičku. Do modlitieb zahrnuli prosbu o hojnosť požehnania pre všetkých viac ako štyritisíc prispievateľov, ktorí podporili dielo Slovenskej katolíckej charity (SKCH) na africkom kontinente.
Daniela Petrášová 01.06.2021
Požehnanie pre darcov Pôstnej krabičky

Svätá omša za darcov je úprimným prejavom vďačnosti nielen detí, ale všetkých miestnych obyvateľov a kňazov za pomoc zo Slovenska. Na snímke je slávenie Eucharistie v Kibeho, 2021. Snímka: archív SKCH

Rehoľa pallotínov je dlhoročným partnerom SKCH v Rwande. Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallottiho v Kibeho slúži deťom z veľmi chudobných rodín a po takmer ročnej prestávke je opäť plné detí. Centrum funguje ako škôlka a počas troch rokov postupne pripravuje deti na úspešný nástup do školy.

„Je fajn, že deti majú u nás zabezpečenú stravu, pretože niektoré sú trocha podvyživené. Je to veľká pomoc – prispieva k tomu, aby mali na svojich tvárach úsmevy, ktoré sú tie najkrajšie na svete, keď človek vie, v akých podmienkach žijú,“ hovorí Miloš Zima (35), pôvodom z Partizánskeho, ktorý od marca tohto roka pôsobí v centre ako dobrovoľník.

Spolu s miestnymi zamestnancami plánuje tiež systematickú podporu rodičov detí. „Rodičia sú veľmi vďační za pomoc a za to, že deti môžu chodiť k nám do centra. Keď vidia, ako sa ich deti vzdelávajú, majú záujem sa tiež zdokonaliť v písaní a čítaní, vo výrobe mydla, ženy v šití oblečenia, prípadne by sa radi naučili anglický jazyk. Myslím, že je to krok správnym smerom, ktorý prispeje k tomu, aby sa tu ľudia mali lepšie a boli samostatnejší,“ dodáva Miloš Zima.

Rodičia sa do chodu centra zapájajú už dlhšie. Pomáhajú s upratovaním či prácou v záhrade, kde pestujú ovocie a zeleninu na spestrenie školského jedálnička. Zamestnanci sú tiež v pravidelnom kontakte s deťmi, ktoré už centrum opustili a nastúpili na základné školy. Každú sobotu majú možnosť prísť na doučovanie alebo sa len tak porozprávať a v prostredí prijatia načerpať silu do ďalších dní.

Celoročná činnosť centra je hradená výlučne z príspevkov Pôstnej krabičky. SKCH pôsobí tiež na severe Ugandy, kde poskytuje starostlivosť HIV pozitívnym deťom a dáva mladým ľuďom možnosť získať remeslo v krajčírskej a stolárskej dielni. Aj v Ugande sa deti postupne po ročníkoch vracajú do škôl a od marca aj tam pomáha nový dobrovoľník Ľudovít Haizer (35).

Deti, rodičia, zamestnanci a všetci, ktorých sa naša práca dotýka, srdečne ďakujú všetkým darcom, ktorí prejavili solidaritu a svojou štedrosťou umožňujú stovkám ľudí na vzdialenom kontinente žiť dôstojnejším životom.