Poznáme laureátov Ratzingerovej ceny

Laureátmi 11. ročníka Ratzingerovej ceny sú: nemecká filozofka, lingvistka a politologička Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová a nemecký rímskokatolícky teológ a profesor starozákonnej biblistiky na Viedenskej univerzite Ludger Schwienhorst- -Schönberger.
VN SK 23.11.2021
Poznáme laureátov Ratzingerovej ceny

Snímka: profimedia.sk

Ceremónia sa uskutočnila 13. novembra v Klementínskej sále Apoštolského paláca, kde boli prítomní okrem príbuzných a priateľov laureátov aj členovia Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.

Z rúk pápeža Františka si cenu prebrali aj víťazi minulého ročníka, v ktorom sa osobné udeľovanie pre pandémiu neuskutočnilo: Jean-Luc Marion z Francúzska a Tracey Rowlandová z Austrálie.

Pápež František v príhovore poďakoval Bohu za schopnosti svojho predchodcu, ktorými obohacoval spojenie výskumu kultúry a viery: „Ďakujeme mu najmä preto, že bol aj príkladom vášnivej oddanosti štúdiu, výskumu, písomnej a ústnej komunikácii a že vždy plne a harmonicky spájal svoje kultúrne bádanie s vierou a službou Cirkvi.

Nezabúdajme, že Benedikt XVI. pokračoval v štúdiu a písaní až do konca svojho pontifikátu. Pred približne desiatimi rokmi sa pri plnení povinností svojho úradu venoval dokončeniu svojej trilógie o Ježišovi a zanechal nám tak jedinečné osobné svedectvo o svojom neustálom hľadaní Pánovej tváre.

Je to bádanie najdôležitejšie zo všetkých, ktorému sa potom venoval v modlitbe.“ Ocenené osobnosti v ten istý deň popoludní prijal v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne i emeritný pápež Benedikt XVI. Sprevádzal ich predseda Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. páter Federico Lombardi, SJ.

Počas hodinového stretnutia mal každý z akademikov možnosť predstaviť Benediktovi XVI. svoju prácu a pozhovárať sa s ním. Návšteva sa skončila spoločnou modlitbou Zdravas’, Mária, po ktorej emeritný pápež všetkým udelil požehnanie a každému z laureátov odovzdal medailu a ruženec.