Pracovala pre siedmich pápežov

Za sedemdesiat rokov služby vo Vatikáne spoznala sedem pápežov a v pondelok 2. decembra oslávila deväťdesiate narodeniny. Portugalská rehoľníčka Maria Do Ceu Pereiraová za nich vzdala vďaku Pánovi pri rannej Eucharistii, ktorú pápež František slúžil v Dome svätej Marty.
VN CZ 04.12.2019
Pracovala pre siedmich pápežov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Ako oznámila novinám L'Osservatore Romano, „potom s obrovským dojatím pozdravila Svätého Otca a prijala jeho blahoželania“. Sestra Maria patrí do komunity františkánok misionárok Panny Márie, ktoré v roku 1926 pozval do Vatikánu pápež Pius XI.

„Bola som v neustálom pokluse, možno preto sa doteraz cítim taká mladá,“ vysvetlila portugalská františkánka vatikánskemu denníku. „Do Talianska som prišla už ako novicka a keď som zložila sľuby v opátstve Grottaferrata, presťahovala som sa najprv do rímskeho domu našej komunity a neskôr, v septembri 1949, do Vatikánu,“ rozpráva ďalej.

Tam sestra Maria pracovala v práčovni, krajčírstve i v kuchyni. Jeden čas dokonca opravovala svojim spolusestrám topánky a s dojatím spomína na to, ako sa mohla starať o osobné predmety Pia XII. v čase jeho choroby.

Na žiadosť pápeža Pavla VI. sa starala o kardinála Virgilia Noeho až do jeho smrti a medzitým pracovala vo vatikánskom filatelistickom úrade, učila katechizmus v blízkej farnosti a starala sa o pastoráciu portugalskej komunity v Ríme.

„Najkrajším poslaním je ale tichá modlitba za pápeža a Cirkev,“ zveruje sa vatikánskym novinám, ako keď v čase Druhého vatikánskeho koncilu denne ráno chodievala do Paulínskej kaplnky Apoštolského paláca, aby sa modlila za jeho úspešný priebeh.

Deväťdesiatročnú spolusestru do Domu sv. Marty sprevádzala jej predstavená, sestra Maria Smolenová. Denníku Svätej stolice povedala, že oslávenkyňa je skutočne srdcom ich rehoľného domu, pretože svojou jednoduchosťou vytvára jednotu.

„Je vždy ochotná, vľúdna, láskavá aj v malých každodenných gestách a takisto po telefóne vypočuje a utešuje ľudí, ktorí potrebujú pozornosť.“