Praha má nového arcibiskupa

Jan Graubner, doterajší olomoucký arcibiskup a moravský metropolita, sa stal novým pražským arcibiskupom. Pápež František ho vymenoval 13. mája napoludnie a zároveň prijal abdikáciu doterajšieho pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku, OP.
cirkev .cz 17.05.2022
Praha má nového arcibiskupa

Arcibiskup Jan Graubner celebroval 14. mája svätú omšu, pri ktorej sestry Svätého kríža v Kroměříži oslávili 150. výročie svojho príchodu na Moravu. Snímka: Človek a viera/František Ingr

Jan Graubner sa narodil 29. augusta 1948 v Brne. Vyrastal v Strážnici ako jeden z piatich súrodencov. V roku 1967 absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a potom rok pracoval v Gottwaldove (Zlíne) ako robotník, aby získal robotnícke vzdelanie.

V roku 1968 ho prijali do seminára a na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Olomouci. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1973.

OD KAPLÁNA PO ARCIBISKUPA

Najprv pôsobil ako kaplán v Zlíne a vo Valašských Kloboukoch. V rokoch 1982 až 1990 bol farárom vo Vizoviciach a zároveň sa stal ako excurrendo administrátorom najprv v Provodove a neskôr v Hornej Lhote. V marci 1990 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Tagarii a pomocného biskupa v Olomouci.

Vysvätil ho 7. apríla 1990 arcibiskup Vaňák a biskupi Otčenášek a Cikrle. Jeho biskupským heslom bol citát Quod dixerit vobis, facite, teda Urobte, čo vám povie (porov. Jn 2, 5). Po smrti Františka Vaňáka prevzal správu diecézy ako administrátor a  28. septembra 1992 bol vymenovaný za olomouckého arcibiskupa.

Správu diecézy prevzal 7. novembra 1992. Zameral sa na obnovu diecéznej štruktúry, založil niekoľko cirkevných škôl a vybudoval sieť charitatívnych organizácií. Bol iniciátorom Trojkráľovej zbierky a Dní dobrej vôle na Velehrade.

ŠIROKÁ PÔSOBNOSŤ

Venuje sa duchovnému sprevádzaniu a zaujíma sa o širokú spoluprácu a budovanie mostov medzi ľuďmi a názormi. Venuje sa tiež pastorácii rodín, pre ktoré zriadil Centrum pre rodinu s pobočkami v každom dekanáte diecézy. Je duchovným poradcom Orla. Založil duchovné združenie Eucharistická hodina.

Venuje sa obnove pútnických miest Velehrad a Svätý Hostýn, ako aj rozvoju pútí pre hasičov, poľovníkov, včelárov a iné profesijné skupiny či dekanátnych pútí na obnovu rodín a kňazských povolaní.

Inicioval pocty duchovným, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, alebo veľké výstavy ako Cirkev a republika. Založil edíciu audiokníh Velehrad.

PREDSEDA ČBK

V rokoch 2000 až 2010 bol predsedom Českej biskupskej konferencie, potom jej podpredsedom. Od roku 2020 je opäť jej predsedom. Zároveň je jej delegátom pre charitu, misie a novú evanjelizáciu.

Od roku 1999 je členom Správnej rady Univerzity Palackého v Olomouci, ktorej dlhé roky predsedal. Z titulu svojho arcibiskupského úradu je veľkým kancelárom Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty a členom jej vedeckej rady.