Pre pandémiu budú zmeny v udeľovaní popolca

Kongregácia pre Boží kult vydala usmernenie ohľadom spôsobu udeľovania znaku popola na Popolcovú stredu v čase pandémie. Biblickú formulu kňaz vysloví len raz spoločne pre všetkých prítomných. Popolec im udelí jednotlivo, a to posypaním na hlavu.

VN SK 19.01.2021
Pre pandémiu budú zmeny v udeľovaní popolca

Zdravotná situácia súčasnej pandémie má dosah aj na špecifické úpravy v liturgickej oblasti. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v tomto zmysle upravila spôsob udeľovania popola pri slávení Popolcovej stredy, ktorá tento rok pripadá na 17. februára.

V zverejnenej nóte s podpismi prefekta Roberta Saraha a sekretára Arthura Rocheho sa uvádza, ako má kňaz postupovať:

„Kňaz prednesie modlitbu požehnania popola. Pokropí popol svätenou vodou bez slov. Potom sa obráti k prítomným a iba raz pre všetkých vysloví formulu, ako je uvedená v Rímskom misáli: ‚Kajajte sa a verte evanjeliu‘ alebo: ‚Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.‘

Potom si kňaz očistí ruky, nasadí si tvárové rúško a udelí popolec tým, ktorí prídu k nemu, alebo ak je to vhodné, sám pristúpi k tým, čo stoja na svojich miestach. Kňaz vezme popol a posype ním hlavu každého bez toho, aby niečo hovoril.“